เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2022 สำนักข่าวโกลบอลไทมส์ (Global Times) ของจีน รายงานว่า เจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ นครเซี่ยงไฮ้ เข้าจับกุมมดสะสมอาหาร (Harvester ant) 300 ตัว ซึ่งถูกลักลอบนำเข้าประเทศจีนผ่านการปลอมแปลงว่าเป็นกล่องตัวต่อเลโก้ โดยการขนส่งมดสะสมนี้มีต้นทางมาจากทวีปยุโรปเข้ามาทางสนามบินนานาชาติเซี่ยงไฮ้ผู่ตง (Shanghai Pudong International Airport) ทั้ง 300 ตัวถูกบรรจุแยกออกจากกันในหลอด 300 หลอดที่ผลิตจากวัสดุชนิดอีพ็อกซี่เรซิ่น (Epoxy Resin)

เจ้าหน้าที่ศุลกากรให้ข้อมูลว่า มดทั้ง 300 ตัวถูกบรรจุไว้ในหลอดเรซิ่นที่มีสำลีเปียกและมีรูอากาศเหลือไว้ เพื่อให้แน่ใจว่ามดแต่ละตัวจะรอดชีวิตระหว่างการขนส่งจากทวีปยุโรปเข้าสู่ประเทศจีน

มดเหล่านี้ถูกระบุว่าเป็นมดสะสมอาหารที่พบได้ทั่วไปในโมร็อกโก ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และส่วนอื่นๆ ของทวีปยุโรป ขณะนี้ มดทั้งหมดถูกส่งไปยังแผนกตรวจสอบเพื่อศึกษาข้อมูลต่อไป

ในประเทศจีนยังไม่มีการแพร่กระจายของมดสายพันธ์ุที่ถูกลักลอบนำเข้า แต่ว่ากันว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา นักสะสมมดชาวจีนส่วนหนึ่งนิยมเก็บมดสายพันธุ์นี้เป็นสัตว์เลี้ยงอยู่แล้ว

ผู้ที่ชื่นชอบแมลงส่วนใหญ่มีความสนใจในสีสันและขนาดลำตัวของมดที่ใหญ่เป็นพิเศษ ซึ่งมีความยาวประมาณ 12 มิลลิเมตร ขณะที่มดทั่วไปมีความยาวอยู่ที่ 1.5-2 มิลลิเมตร โดยนอกจากนักสะสมเหล่านี้จะเก็บตัวอย่างมดสะสมอาหารเพื่อความเพลิดเพลินแล้ว พวกเขายังสะสมเพื่อสังเกตพฤติกรรมอีกด้วย

มดโดยทั่วไปจะไม่เก็บเมล็ดพันธ์ุ ธัญพืชต่างๆ ไว้เป็นอาหารของพวกมัน และจะทำให้ถุงเก็บอาหาร (Living Food Storage Vessel) บริเวณท้ายลำตัวแห้งอยู่เสมอ ทว่าสำหรับมดสะสมอาหาร พวกมันกลับมีพฤติกรรมตรงกันข้าม คือเก็บสะสมอาหารไว้ที่ถุงด้านท้ายของลำตัว

ด้วยลักษณะการเก็บสะสมอาหารดังกล่าว นักวิทยาศาสตร์จึงกังวลว่า หากพวกมันเข้ามาในประเทศจีนได้ อาจเกิดความเสี่ยงต่อประชากรมดพื้นเมืองของจีน และส่งผลกระทบต่อพืชพันธุ์ของประเทศจีนในรูปแบบ ‘ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน’ หรือ Invasive Species

สำนักข่าวโกลบอลไทมส์อ้างงานวิจัยฉบับหนึ่งว่า ในยามที่อาหารขาดแคลน มดสะสมอาหารจะโจมตีมดสายพันธุ์อื่นและกินไข่ของพวกมันจนหมด นอกจากนี้ มดสะสมอาหารยังไม่เพียงอาศัยและบริโภคพืชทั่วไปเท่านั้น แต่ยังลุกลามไปถึงผลผลิตทางการเกษตร เช่น ข้าวและข้าวโพด

ทั้งนี้ กรมศุลกากรจีนย้ำว่า ทางการจีนไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม นก ปลา สัตว์ที่มีเปลือกแข็ง (Crustaceans) สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์เลื้อยคลาน แมลง และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง รวมทั้งสารพันธุกรรมของสัตว์เข้ามาในประเทศจีนเด็ดขาด ยกเว้นสัตว์เลี้ยงจำพวกสุนัขและแมว ที่ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนดของกรมศุลกากร

สำนักข่าวโกลบอลไทมส์ยังระบุด้วยว่ามีเหตุการณ์ลักลอบนำมดเข้าประเทศเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ระหว่างปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน 2015 เจ้าหน้าที่ศุลกากรของสนามบินในเมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน จับกุมมดได้ 1,012 ตัว โดยส่วนใหญ่เป็นมดสะสมอาหาร

ในเดือนมีนาคมและธันวาคม 2020 เจ้าหน้าที่ศุลกากรในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ทางตอนกลางของจีน และศุลกากรในเมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ทางตอนกลางของจีน สกัดกั้นมดได้ 11 ตัว และ 204 ตัว ตามลำดับ

Tags: , ,