วันนี้ (8 กุมภาพันธ์ 2565) เวลาประมาณ 9.30 น. กลุ่มเครือข่ายหนี้สินของชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) ได้เคลื่อนขบวนจากหน้ากระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 ไปยังสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารซีอีซี ถนนกำแพงเพชร 6 เป็นระยะทางประมาณ 7.1 กิโลเมตร เพื่อแสดงจุดยืนและกดดันต่อข้อเรียกร้อง และยืนยันว่าจะปักหลักการชุมนุมจนกว่าจะได้ข้อตกลงตามที่ร้องขอ โดยกลุ่มเครือข่ายหนี้สินของชาวนาแห่งประเทศไทย (คนท.) ได้ปักหลักค้างคืนตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 โดยหนึ่งในผู้ปราศรัยกล่าวว่า “ได้ต่อสู้มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว มีคนรับเรื่องหลายรัฐบาล แต่ไม่เคยได้รับการแก้ไขเลย” นอกจากนี้ ชาวนาและเกษตรกรยังได้รับความลำบากตั้งแต่ช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมา จากทั้งปัญหาน้ำท่วมนาที่ไม่เคยได้รับการชดเชย พร้อมทั้งปัญหาหนี้สินที่ทำให้ไม่มีที่นาเป็นของตนเอง ราคาปุ๋ยที่แพงขึ้นทุกวันแต่ราคาผลิตผลกลับมีราคาถูกลง

โดยข้อเรียกร้องของ คนท. ได้แก่

1. ขอให้สถาบันการเงินเจ้าหนี้ ชะลอการฟ้องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ขายทอดตลาด ทรัพย์สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสมาชิก เร่งดำเนินการโอนหนี้สิน เข้าสู่กระบวนการการจัดการหนี้สินของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) พร้อมกับขยายเพดานวงเงินการซื้อหนี้ NPA จาก 2.5 ล้านบาท ขยายเป็น 5 ล้านบาท และเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ให้ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี

2. ขอให้ลดหนี้ ปลดหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร กรณีที่ตาย พิการ ทุพพลภาพ ชราภาพ เจ็บป่วยเป็นโรค ให้เหลือไม่เกิน 25% ตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร

3. ขอให้ตรวจสอบปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน พร้อมกับปฏิรูปการบริหารงานของสำนักกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ให้มีการขึ้นราคาพืชผลการเกษตรที่ในปัจจุบันถูกลง สวนทางกับราคาปุ๋ยและน้ำมันที่แพงขึ้นเรื่อยๆ

Tags: