วันนี้ (21 พฤษภาคม 2566) พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวตอนหนึ่งภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ได้แจ้งที่ประชุมวันนี้แล้วว่ากำหนดการยุบสภาฯ จะอยู่ภายในเดือนมีนาคม ส่วนกำหนดวันเลือกตั้งคาดว่าจะเป็นไปตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศไว้ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

สำหรับวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ถือเป็นวันอาทิตย์ท้ายวันหยุดยาว โดยก่อนหน้านี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 เพิ่งประกาศให้เป็นวันหยุดยาว จากการที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 1 วัน คือในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2566 ซึ่งทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องจากวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2566 ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล และทำให้มีวันหยุดต่อเนื่องรวมวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 4-7 พฤษภาคม 2566 เป็น 4 วัน

ขณะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งเคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ว่าได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 7 พฤษภาคม 2566 ในกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรอยู่จนครบวาระ โดยหากเป็นไปตามกำหนดเดิม จะมีการรับสมัคร ส.ส. ในวันที่ 3-7 เมษายน 2566 และคาดว่าจะมีการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่ 30 เมษายน 2566

ทั้งนี้ หากเริ่มต้นนับในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จะทำให้ขณะนี้เหลือเวลาอีกทั้งสิ้น 75 วัน ก่อนจะถึงการเลือกตั้งทั่วไป 7 พฤษภาคม 2566

Tags: ,