วันนี้ (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565) วัดพระธรรมกายได้จัดงาน วันมาฆบูชา 52 ปี ทั้งในพื้นที่ในวัด ผ่านทาง Zoom และใน Metaverse โดยในช่วงค่ำได้มีพิธีเวียนประทักษิณ พิธีจุดมาฆประทีป และพิธีฉลองชัย โดยจะมีการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตรให้ครบ 4,122,001,250 จบ

ส่วนด้านการทำบุญผ่าน Metaverse เนื่องในวันมาฆบูชา พระครูสมุห์สนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้เชิญชวนสาธุชนร่วมสวดมนต์ข้ามปีผ่าน Metaverse เพื่อต้อนรับพุทธศักราช 2565 โดยมีชื่องานว่า ‘จุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านโลกเสมือนจริง’

ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกตัวละครได้ 5 ตัว ได้แก่ บุญธิกา, มหาสมบัติ, ทรัพย์สิริ, สุขะพลัง และสิริโฉม เพื่มเข้าร่วมจุดประทีป และสามารถเยี่ยมชมพระเจดีย์ที่ชื่อว่า ‘เมตตาเจดีย์’ (Metta Cetiya) และนิทรรศการประวัติความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยพิธีกรรมบุญในวันมาฆบูชาเริ่มตั้งแต่เวลา 19.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ทาง https://meta.dmc.tv

Tags: , ,