วันนี้ (10 กรกฎาคม 2567) แสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดแถลงข่าวประกาศรับรองผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ชุดใหม่จำนวน 200 ราย ภายหลังการเลือกระดับประเทศสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา

แสวงกล่าวว่า การรับรองผลการเลือกสมาชิก ส.ว.จะต้องรอไม่น้อยกว่า 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพราะการรับรองจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายที่ระบุไว้ กล่าวคือการเลือกจะต้องเป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบด้วยกฎหมาย สุจริต และเที่ยงธรรม 

ในส่วนของความไม่สุจริตหรือความไม่ชอบทางกฎหมาย ที่มีคำร้องเข้ามายังสำนักงานฯ เลขาธิการ กกต.ระบุว่า ได้รับสำนวนและรวบรวมพยานหลักฐานไว้ตามสมควรแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ณ วันนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่า ผู้สมัครกระทำความผิด กกต.จะต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม

แสวงกล่าวเพิ่มเติมว่า ในขั้นนี้จึงไม่สามารถบอกได้ว่า การเลือกครั้งนี้เป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรมหรือไม่ เพราะการจะนำหลักฐานไปยื่นกับศาล กฎหมายระบุไว้ชัดเจนว่า ต้องมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การเลือกตั้งเป็นไปโดยไม่สุจริตและไม่เที่ยงธรรม

ณ วันนี้ กกต.พิจารณาแล้วเห็นว่า การเลือก ส.ว.ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตและเทียบธรรม จึงมีมติประกาศผลการเลือก ส.ว.ของแต่ละกลุ่มทั้ง 20 กลุ่ม โดยลำดับ 1-10 จะได้รับการแต่งตั้งเป็น ส.ว. ยกเว้นกลุ่มที่ 18 กลุ่มสื่อมวลชน ซึ่ง กกต.ให้ใบส้มระงับสิทธิชั่วคราวของผู้ได้รับเลือกเป็น ส.ว.ไว้ 1 ราย จึงทำให้ต้องเลื่อนบัญชีสำรองคนที่ 1 ขึ้นไปอยู่ในลำดับที่ 10 ของกลุ่มแทน

“คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผู้ได้รับคะแนนทั้ง 200 คน เพื่อเปิดสภาได้ และผู้ที่ได้รับเลือกจะต้องมารับหนังสือรับรองการรับเลือกเป็นวุฒิสภา เพื่อเป็นหลักฐานในการรายงานตัวกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาภายใน 2 วัน คือ 11-12 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30 น.” แสวงกล่าวสรุป

ทั้งนี้มีรายงานว่า ผู้ที่ได้รับ ‘ใบส้ม’ ในกลุ่มสื่อมวลชนคือ คอดียะฮ์ ทรงงาม ซึ่งลงในประวัติว่า เป็นสื่อมวลชนจากการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายตามหมู่บ้าน และมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้า แต่ในภายหลังมีผู้พบว่า คอดียะฮ์มีอีกตำแหน่งคือ เป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง และเพิ่งร่วมประชุมสภา อบจ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งอาจทำให้ขาดคุณสมบัติ สำหรับ ส.ว.ตัวสำรองในกลุ่มสื่อมวลชนที่ได้รับเลื่อนขึ้นมาคือ ว่าที่พันตรี กรพด รุ่งหิรัญวัฒน์

Tags: , ,