วันนี้ (1 มิถุนายน 2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ อาคารบี กกต. จัดพิธีมอบประกาศผลการเลือกตั้ง ให้กับ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หลังการเลือกตั้ง 22 พฤษภาคม 2565

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้เสนอผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว พบว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าผลการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริต

และเที่ยงธรรม ตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2562 และเห็นควรประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 45 คน และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1 คน โดย กกต. พิจารณาผลการตรวจสอบเบื้องต้นแล้ว จึงมีมติประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ก. และผู้ว่าฯ กทม. โดยเป็นการประกาศหลังการเลือกตั้ง 10 วัน 

โดยชัชชาติ ในชุดสูท เดินทางมาถึงสำนักงาน กกต. เมื่อเวลา 10.49 น. และนั่งบริเวณเก้าอี้ที่ กกต. จัดให้ ก่อนที่ แสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. และผู้บริหาร กกต. ได้มอบใบประกาศให้ในเวลาต่อมา ทั้งนี้ เมื่อสื่อมวลชนเรียกชัชชาติว่า ท่านผู้ว่าฯชัชชาตอยอมรับว่าไม่คุ้นเคย และไม่จำเป็นต้องเรียกท่าน เรียกอาจารย์เหมือนเดิมก็ได้

หลังจากนี้ เวลา 13.19 น. ชัชชาติ จะเดินทางไปยังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เพื่อเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ กทม. อย่างเป็นทางการต่อไป รวมถึงยังมีกำหนดการปลูกต้นไม้ 99 ต้น ที่สวนเบญจกิติ ในเวลา 15.30 น. และเปิดงานไพรด์ ที่สามย่านมิตรทาวน์ ช่วงเย็น

Tags: , ,