วันนี้ (22 พฤษภาคม 2565) หลังปิดหีบลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าฯ กทม.) และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ในเวลา 17.00 น. ผลสำรวจหลายสำนักระบุตรงกันว่า ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครสังกัดอิสระ เบอร์ 8 มีคะแนนนำแบบทิ้งห่างผู้สมัครคนอื่นๆ ก่อนที่หน่วยเลือกตั้งหลายเขตจะทยอยนับคะแนนเสร็จ โดยผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการตรงกับผลสำรวจก่อนหน้านี้ คือชัชชาติที่อยู่ในอันดับหนึ่ง

เวลา 21.00 น. The Momentum รวบรวม 5 อันดับผลคะแนนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. อย่างไม่เป็นทางการไว้ดังนี้

1. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 949,702 คะแนน

2. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 175,816 คะแนน

3. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 174,664 คะแนน

4. สกลธี ภัททิยกุล 161,318 คะแนน

5. พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง 148,749 คะแนน