วันนี้ (20 เมษายน 2565) สมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชน, EXOTIC QUIXOTIC, High Land, Mishacheap และ Tropical Galaxy ได้จัดงาน ‘420 ปาร์ตี้เรารักกัญ’ เพื่อเฉลิมฉลองให้กับชัยชนะในการผลักดันกฎหมายเสรีกัญชาในสหรัฐอเมริกาในวันที่ 20 เมษายน ซึ่งถือเป็นวันกัญชาโลก และเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการส่งเสริมการปลดแอกกัญชาในประเทศไทยในอนาคตข้างหน้า

เวลา 16.00 น. ได้มีการจัดขบวนพาเหรด #เราพวกกัญ เดินตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนไปสิ้นสุดที่ถนนข้าวสาร เพื่อให้ผู้คนในแวดวงกัญชาได้ออกมาแสดงตัวตนและจุดยืน พร้อมกระชับความสัมพันธ์ของผู้คนในแวดวงกัญชาทั้งเก่าและใหม่ให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

ก่อนจะเริ่มขบวน กลุ่มผู้จัดงานได้กล่าวถึงที่มาของกิจกรรมวันนี้ว่า เป็นการแสดงออกของผู้ใช้กัญชาในประเทศไทยที่ต้องการมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการแก้กฎหมายกัญชาที่เหมาะสมทั้งเพื่อสันทนาการ และใช้ในการแพทย์

โดยมีข้อเรียกร้องทั้งหมด 3 ข้อ คือ

1. ประชาชนทั่วไปสามารถปลูกและสกัดเพื่อทำยารักษาตัวเองได้

2. ให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายและพัฒนาสายพันธุ์ได้

3. จัดตั้งหน่วยงานอิสระเพื่อดูแลผลผลิตกัญชาของประชาชน และทำงานประสานระหว่างประชาชนกับภาครัฐ

โดยขบวนพาเหรดมีการถือป้ายเขียนข้อความแสดงเจตจำนงมากมายทั้ง ศีลธรรมมาก่อนกฎหมาย กัญชารักษาโลกผู้ป่วยรออยู่, สายเขียวไม่ใช่อาญชากร, ใช่ ผมสูบกัญชา แต่ผมไม่ใช่คนเลว, สูบกัญชาไม่เท่ากับสูบภาษีประชาชน

หลังจากนั้นจึงเป็นกิจกรรม ‘420 ปาร์ตี้เรารักกัญ’ ให้ผู้ชุมนุมมาร่วมสนุกกันต่อที่ร้าน Mischa Cheap โดยไฮไลต์คือการฉาย Free Weed สารคดีที่เล่าถึงผู้คนที่คลุกคลีกับกัญชาในประเทศไทย เพื่อรวบรวมและบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์กัญชา จากนั้นจะมีการเสวนา แลกเปลี่ยน และพูดคุยกับเหล่าพี่น้องจากสมาพันธ์กัญชาเพื่อประชาชนตลอดทั้งคืน

Tags: , ,