21 เมษายน 2562 เป็นวันเลือกตั้งใหม่ใน 6 หน่วยเลือกตั้งใน 5 จังหวัด ได้แก่

  1. หน่วยเลือกตั้งที่ 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร

  2. หน่วยเลือกตั้งที่ 12 หมู่ที่ 12 ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ เขดเลือกตั้งที่ 1 จ.เพชรบูรณ์

  3. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.มะตูม อ.พรหมพิราม เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.พิษณุโลก

  4. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 6 ต.หัวเมือง อ.มหาชนะชัย เขตเลือกตั้งที่ 2 จ.ยโสธร

  5. หน่วยเลือกตั้งที่ 3 หมู่ที่ 2 ต.ศาลา อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

  6. หน่วยเลือกตั้งที่ 6 หมู่ที่ 5 ต.ปางหลวง อ.เกาะคา เขตเลือกตั้งที่ 4 จ.ลำปาง

จากภาพ บรรยากาศการเลือกตั้งใหม่ในหน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้งที่ 13 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. บริเวณโรงเรียนลำสาลี (ราษฎร์บำรุง) ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

สำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ เนื่องจากบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีค.ที่ผ่านมา โดยหน่วยเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวน 802 คน มาใช้สิทธิครั้งก่อนจำนวน 555 คน คิดเป็น 60 กว่าเปอร์เช็นต์ โดยในการเลือกตั้งใหม่วันนี้ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตบางกะปิมาประจำการ

จากการสอบถามประชาชนที่มาใช้สิทธิ พบว่าทราบข่าวการเลือกตั้งใหม่จากการประชาสัมพันธ์ของเขตที่มัสยิด การส่งต่อข้อมูลในไลน์กลุ่มชุมชม การติดตามจากสื่อและการที่ผู้สมัคร ส.ส. เดินหาเสียงในพื่นที่ แต่ไม่ได้มีจดหมายแจ้งส่งไปทางไปรษณีย์เหมือนวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา และยังมีประชาชนบางส่วนที่เคยเลือกตั้งในหน่วย 31 เข้าใจว่าตนต้องเลือกตั้งใหม่ด้วย เนื่องจากอยู่ในโรงเรียนลำสาลี ซึ่งเป็นพื่นที่เดียวกันกับหน่วย 32

ตามกำหนดการช่วงเย็นวันนี้ หลัง 17.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง จะสังเกตการณ์การปิดลงคะแนน และนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่  โดยมีนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้สมัคร ส.ส. กทม. พรรคประชาธิปัตย์ ร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนน ณ หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขตเลือกตั้งที่ 13 กรุงเทพมหานคร โรงเรียนลำสาลี ราษฎร์บำรุง เขตบางกะปิ ด้วย

Tags: ,