เว็บไซต์ Passport Index ได้ทำการจัดอันดับและรวบรวมข้อมูลประเทศที่มีคะแนนพาสปอร์ตสูงที่สุด โดยคำนวณจากพาสปอร์ตของประเทศที่สามารถสัญจรไปประเทศต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด ซึ่งรวมทั้งประเทศที่ไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเลย (Visa-Free) และประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival)

ไปดูกันซิว่าพลเมืองประเทศไหนจะเดินทางเข้าออกประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้มากที่สุด และมาร่วมทายกันว่าประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่เท่าไหร่?

*** หมายเหตุ: ข้อมูลทั้งหมดอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2017 โดยเว็บไซต์ Passport Index

อันดับ 10 (ร่วม): 148 ประเทศ

สโลวีเนีย (SLOVENIA)

116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สโลวาเกีย (SLOVAKIA)

116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลิทัวเนีย (LITHUANIA)

115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลัตเวีย (LATVIA)

115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

โปแลนด์ (POLAND)

114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 9: 149 ประเทศ

มอลตา (MALTA)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
30 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 8: 150 ประเทศ

ฮังการี (HUNGARY)

118 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 7 (ร่วม): 151 ประเทศ

ไอซ์แลนด์ (ICELAND)

114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
37 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สาธารณรัฐเช็ก (CZECH REPUBLIC)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
32 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 6 (ร่วม): 152 ประเทศ

ออสเตรเลีย (AUSTRALIA)

104 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
48 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เกาหลีใต้ (SOUTH KOREA)

113 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
39 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

กรีซ (GREECE)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 5 (ร่วม): 153 ประเทศ

นิวซีเเลนด์ (NEW ZEALAND)

106 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
47 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

แคนาดา (CANADA)

110 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
43 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ไอร์แลนด์ (IRELAND)

115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
38 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

มาเลเซีย (MALAYSIA)

116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
37 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 4 (ร่วม): 154 ประเทศ

อิตาลี (ITALY)

121 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เนเธอร์แลนด์ (NETHERLANDS)

120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

เบลเยียม (BELGIUM)

120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ออสเตรีย (AUSTRIA)

120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ลักเซมเบิร์ก (LUXEMBOURG)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

โปรตุเกส (PORTUGAL)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ญี่ปุ่น (JAPAN)

114 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
40 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 3 (ร่วม): 155 ประเทศ

เดนมาร์ก (DENMARK)

122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ฟินแลนด์ (FINLAND)

122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
33 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ฝรั่งเศส (FRANCE)

121 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สเปน (SPAIN)

120 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
35 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สวิตเซอร์เเลนด์ (SWITZERLAND)

119 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
36 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

นอร์เวย์ (NORWAY)

116 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
39 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สหราชอาณาจักร (UNITED KINGDOM)

115 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
40 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สหรัฐอเมริกา (UNITED STATES OF AMERICA)

112 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
43 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 2 (ร่วม): 156 ประเทศ

สิงคโปร์ (SINGAPORE)

122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สวีเดน (SWEDEN)

122 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

 

อันดับ 1: 157 ประเทศ

เยอรมนี (GERMANY)

123 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF))
34 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

สำหรับประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่ 54 ร่วมกับประเทศประเทศนาอูรู(NAURU) ในโซนโอเชียเนีย และประเทศซูรินาเม (SURINAME) ในอเมริกาใต้โดยสามารถสัญจรไปประเทศต่างๆ โดยไม่ต้องขอวีซ่าได้กว่า 70 ประเทศ

ซึ่งจำแนกออกเป็น 34 ประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่า (Visa-Free (VF)) และ 36 ประเทศที่ต้องขอวีซ่า ณ ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบิน (Visa on Arrival (VOA))

ประเทศที่น่าสนใจในอันดับอื่นๆ ได้แก่ พม่า และเกาหลีเหนือในอันดับ 84 (ร่วม) โดยสามารถเดินทางสัญจรไปประเทศอื่นๆ และไม่ต้องขอวีซ่าได้ 39 ประเทศ ขณะที่อันดับรั้งท้ายสุดตกเป็นของอัฟกานิสถาน (อันดับที่ 94: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 23 ประเทศ) ตามมาด้วยปากีสถาน (อันดับที่ 93: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 26 ประเทศ), อิรัก (อันดับที่ 92: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 28 ประเทศ) และ ซีเรีย (อันดับที่ 91: เดินทางไปประเทศอื่นโดยไม่ต้องขอวีซ่าได้ 29 ประเทศ)

ภาพประกอบ: Nisakorn Rittapai​

อ้างอิง:

Tags: , , ,