ปี 2019 เต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝั่งการเมือง สังคม ศิลปะวัฒนธรรม หรือไลฟ์สไตล์ Recap The Moment ครั้งนี้จับเอาบรรณาธิการทั้ง 4 คน ของเว็บไซต์ The Momentum ที่ดูแลเนื้อหาในส่วนต่างๆ มานั่ง Recap เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี 2019

Tags: ,