ปิดหีบและนับคะแนนเสร็จแล้ว ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 32 เขต 13 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ผู้สมัคร ส.ส. และตัวแทนพรรคการเมืองจากหลายพรรคต่างมาเฝ้าสังเกตการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด โดย ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ จากพรรคพลังประชารัฐ และพริษฐ์ วัชรสินธุ จากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนน 96 คะแนนเท่ากัน

สำหรับการจัดการเลือกตั้งใหม่ที่หน่วย 32 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปินี้ เพราะผลการนับคะแนนเมื่อวันที่ 24 มีนาคมออกมาปรากฏว่ามีจำนวนบัตรเลือกตั้งไม่ตรงกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ จึงต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

อย่างไรก็ดี การจัดเลือกตั้งใหม่ครั้งนี้ มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์น้อยลงไปมาก คือมีคนมาใช้สิทธิทั้งสิ้น 370 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 802 คน หรือคิดเป็นเพียง 46% ขณะที่เมื่อวันที่ 24 มีนาคมมีผู้มาใช้สิทธิ์ 555 คนหรือ 69%

ภายหลังจากที่ปิดหีบเลือกตั้งในช่วงเวลา 17.00 น. นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง และผู้สมัคร ส.ส. และตัวแทนพรรคการเมืองมาเฝ้าดูการขานนับคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งบริเวณโรงเรียนลำสาลี(ราษฎร์บำรุง) เช่น ไอติม-พริษฐ์ จากประชาธิปัตย์ และ ตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส จากเพื่อไทย และ ณิชชา บุญลือ จากพรรคอนาคตใหม่ โดยทางเขตบางกะปิจัดเรียงเก้าอี้เอาไว้ให้สำหรับผู้ที่มาสังเกตการณ์ได้ติดตามการนับคะแนนอย่างใกล้ชิด

ผลของการนับคะแนน พรรคพลังประชารัฐได้ 96 คะแนน พรรคประชาธิปัตย์ 96 คะแนน พรรคอนาคตใหม่ 44 คะแนน พรรคเพื่อไทย 57 คะแนน พรรคพลังท้องถิ่นไทย 32 คะแนน พรรคเสรีรวมไทย 21 คะแนน พรรคประชาชาติ 2 คะแนน พรรครักษ์ผืนป่า 1 คะแนน พรรครวมพลังประชาชาติ 1 คะแนน พรรคภูมิใจไทย 2 คะแนน พรรคเศรษฐกิจใหม่ 3 คะแนน บัตรเสีย 9 ไม่เลือกใคร 6  รวมบัตรลงคะแนนทั้งหมด 370 ใบ ซึ่งตรงกับผู้มาใช้สิทธิในวันนี้คือ 370 คน

สำหรับคะแนนครั้งก่อน เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ของทุกๆ หน่วยเลือกตั้งในเขต 13 กรุงเทพมหานครรวมกัน ผู้ที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งคือ นางสาวฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ จากพรรคพลังประชารัฐ นำที่ 27,489 คะแนน ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส  ซึ่งได้ 23,912 คะแนน ตามมาด้วย นางสาวณิชชา บุญลือ พรรคอนาคตใหม่ 23,707 คะแนน ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนตามมาเป็นอันดับที่สี่ โดยนายพริษฐ์ วัชรสินธุ ได้ไป 17,958 คะแนน

Tags: , , , ,