ในช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีนิทรรศการศิลปะที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่มากมาย โดยหนึ่งในนั้นคือนิทรรศการภาพถ่าย ‘ร.๙ ในหลวงในดวงใจ’ ซึ่งเป็นการรวบรวมภาพถ่ายจาก 14 ศิลปินที่มีชื่อเสียงของไทย เพื่อสะท้อนถึงเรื่องราวอันทรงคุณค่าของในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านเลนส์ของกล้องถ่ายภาพ

พระราชจริยวัตรอันงดงาม พระราชกรณียกิจนานัปการ และความผูกพันของประชาชนชาวไทยที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 คือเรื่องราวที่สะท้อนผ่านภาพถ่ายในมุมมองที่แตกต่าง โดยมีคำสอนของพระองค์ท่านเป็นแรงบันดาลใจ

การนำเสนอความหลากหลายของศิลปะภาพถ่ายแบ่งเป็น 4 หัวข้อ ได้แก่ ศาสตร์ของพระราชา ใต้ร่มพระบารมี เฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน และสานต่อพระราชปณิธาน

ภาพที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการครั้งนี้มีทั้งภาพที่ศิลปินถ่ายไว้ก่อนและหลังจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสวรรคต หลายภาพดูเผินๆ แล้วเหมือนจะเกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่จริงๆ แล้วเป็นความตั้งใจของศิลปินในการรังสรรค์ผลงานผ่านมุมมองและความคิดสร้างสรรค์

ภาพของ ณกฤช จรูญศรีรักษ์ ช่างภาพสายกีฬา สะท้อนมุมมองผ่านสิ่งที่ตนถนัด

ภาพ ‘ต้นไม้ของพ่อ’ ผลงานของ สมศักดิ์ พัฒนพิฑูรย์ ใช้เทคนิคการถ่ายภาพแบบ low speed และเขย่ากล้องให้เกิดความวูบไหวดูคล้ายภาพของต้นไม้ โดยถ่ายภาพไฟจากสะพานภูมิพล ซึ่งสร้างขึ้นจากพระราชดำริของพระองค์ท่านในการแก้ไขปัญหาการจราจร

ผลงานภาพถ่ายจากประติมากรรมของ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นหลังจากวันที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยเลือกใช้สีชมพูบนประติมากรรมแทนความหมายที่ครั้งหนึ่งคนไทยเคยใช้สีนี้เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงพลังและความจงรักภักดี โดยนำประติมากรรมต่างๆ ไปตั้งวางในพื้นที่โครงการพระราชดำริและในพื้นที่ต่างๆ เพื่อระลึกถึงพระองค์ท่าน โดยเลือกใช้เทคนิคการถ่ายภาพสีเพื่อสื่อให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใด พระองค์ท่านก็จะยังคงอยู่ในความทรงจำของพสกนิกรชาวไทยตลอดไป

ผลงานภาพถ่ายป่าชายเลนโดย กำธร เภาวัฒนาสุข แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเล่าเรื่องผ่านภาพถ่ายขาว-ดำ เปรียบเสมือนช่วงที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ยังทรงพระชนม์ จึงมีความสมบูรณ์ในความคมชัดและน้ำหนักของสีในภาพ และส่วนที่สองเปรียบเสมือนวันที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคต หากเราไม่ดูแล ใส่ใจ หรือสานต่อพระราชปณิธาน ภาพสีเหล่านี้ก็จะค่อยๆ พร่ามัวและเลือนหายกลายเป็นความว่างเปล่าในที่สุด

แม้จะดูเหมือนภาพถ่ายแนวสตรีตทั่วไป แต่ อลิซ วิชช์โชติ ตั้งใจให้ภาพถ่ายสะท้อนถึงการสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยเลือกสถานที่ที่มีผู้คนสัญจรผ่านไปมา และรอจังหวะที่เหมาะสมในการถ่ายภาพ

นอกจากนิทรรศการภาพถ่าย ภายในงานยังมี ‘หนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ’ ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายแสดงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศกำลังพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศตลอดการครองราชย์ 70 ปี โดยผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของ ‘หนังสือภาพถ่ายเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ในหลวงในดวงใจ’ สามารถร่วมบริจาคเงินจำนวนเท่าใดก็ได้ที่บริเวณชั้น 5 ของหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52-20.00 น. (หนังสือมีจำนวนจำกัดเพียง 300 เล่ม) โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะนำไปสมทบกองทุนมูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่

FACT BOX:

นิทรรศการภาพถ่าย ‘ร.๙ ในหลวงในดวงใจ’ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-29 ตุลาคม 2560 บริเวณผนังทางโค้ง ชั้น 3, 4 และ 5 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (ปิดทุกวันจันทร์) เปิดทำการเวลา 10.00-20.00 น.

Tags: , , , ,