ในรัฐพิธีพระราชดำรัสสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ที่รัฐสภาอังกฤษ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ทรงอ่านรายชื่อกฎหมายที่รัฐบาลเตรียมเสนอเข้าสู่สภา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกฎหมายหลังจากเบร็กซิต ที่อังกฤษจะต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป และที่น่าสังเกตคือ มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคอนุรักษนิยม ซึ่งเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกไม่ช้าด้วย

ตามธรรมเนียมแล้ว สมเด็จพระราชินีจะเป็นผู้อ่านพระราชดำรัส ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เขียนขึ้นต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎรและสภาขุนนางเพื่อแสดงทิศทางการบริหารประเทศในปีนั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนเพื่อคุ้มครองหลักการประชาธิปไตยและระบบการเลือกตั้ง 

ครั้งนี้ รัฐบาลเสนอร่างกฎหมาย 26 ฉบับ ซึ่ง 1 ใน 3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับเบร็กซิต เช่น กฎหมายเกี่ยวกับการประมง เกษตรกรรม และการค้าหลังเบร็กซิต บอริส จอห์นสันระบุในเอกสารพระราชดำรัสว่า เบร็กซิตเป็นโอกาสของการกำหนดทิศทางใหม่ของประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะเลื่อนเบร็กซิตออกไปจากกำหนดเดิมวันที่ 31 ตุลาคม

ทั้งนี้ จะมีการใช้กฎหมายเข้าเมืองใหม่ที่พลเมืองอียูทุกคนต้องผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแบบเดียวกับคนที่ไม่ใช่พลเมืองสหภาพยุโรป (อียู) ทำให้พลเมืองของชาติสมาชิกอียูไม่สามารถเดินทางเข้าอังกฤษได้อย่างอิสระอีกต่อไป รวมทั้งกฎหมายปรับปรุงกฎระเบียบตลาดการเงินอียู

หนึ่งในกฎหมายที่จะนำเสนอเข้าสู่สภา เป็นกฎหมายที่ถกเถียงในสังคมมานานก็คือ การบังคับให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแสดงบัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายก่อนออกเสียงด้วย  นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายที่จะเป็นนโยบายสำคัญที่พรรคอนุรักษนิยมใช้หาเสียงสำหรับการเลือกตั้งด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มโทษจำคุก หนึ่งในนั้นคือการเพิ่มโทษผู้กระทำความผิดทางเพศและความรุนแรง ให้จำคุกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของระยะเวลาที่ต้องโทษทั้งหมด ก่อนที่จะถูกปล่อยตัวโดยมีการคุมประพฤติ จากเดิมที่จำคุกเพียงครึ่งหนึ่ง รวมทั้งการเพิ่มโทษจำคุกสูงสุด 6 เดือนต่อผู้กระทำความผิดที่เป็นชาวต่างชาติ ซึ่งกลับมาสหราชอาณาจักรด้วยการละเมิดคำสั่งเนรเทศ

กฎหมายอื่นๆ เป็นเรื่องที่ได้รับการอภิปรายในสภาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น กฎหมายเรื่องความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง มาตรการเกี่ยวกับทิปส์ของลูกจ้างในร้านอาหารและธุรกิจบริการต่างๆ กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นในเรื่องความปลอดภัยในการสร้างอาคารหลังจากเหตุอาคารเกรนเฟลล์พังถล่มลงมา

ประเด็นสิ่งแวดล้อมก็ได้รับการเขียนถึง ซึ่งบอริส จอห์นสันบอกว่า จะดีต่ออนาคตของประเทศ ในพระราชดำรัสได้ระบุถึงกรอบนโยบายด้านพลาสติก ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพอากาศหลังเบร็กซิต

หลังเสร็จรัฐพิธี สภาผู้แทนราษฎรเริ่มอภิปรายเนื้อหาแล้ว ซึ่งจะใช้เวลาไปจนถึงวันที่ 22 ตุลาคม ก่อนที่จะมีการลงมติ

ที่มา:

https://www.theguardian.com/politics/2019/oct/14/queens-speech-reveals-tougher-jail-terms-and-end-to-free-movement

https://www.bbc.com/thai/international-50042209

https://www.euronews.com/2019/10/14/watch-live-queen-elizabeth-delivers-queen-s-speech-to-start-new-parliamentary-session

ภาพ :Toby Melville/REUTERS

Tags: , ,