ปัจจุบันมนุษย์ได้พยายามค้นหาและพัฒนาวิธีการจดจำเนื้อหา รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ให้ได้มากขึ้นและแม่นยำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีหลายเทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่าสามารถช่วยให้สมองจดจำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้นจริง เช่น การจำด้วยภาพและสี หรือแม้กระทั่งการเคี้ยวหมากฝรั่งระหว่างจดจำ

ล่าสุดมีงานวิจัยที่ชื่อ Deliberate errors promote meaningful learning ซึ่งตีพิมพ์ใน Journal of Educational Psychology เปิดเผยว่า หนึ่งในวิธีการจดจำให้แม่นยำมากยิ่งขึ้น คือจงใจทำให้ข้อมูลนั้นผิดพลาด (Deliberate errors) ก่อนที่จะจดจำว่าได้ทำการแก้ไขไปว่าอย่างไร

ในการทดลองแบ่งออกเป็น 2 ส่วน อันดับแรกคือการทดสอบว่า การจงใจทำให้ผิดพลาดแล้วแก้ไขส่งผลต่อการจดจำหรือไม่ โดยอาสาสมัครจำนวน 120 คน ทำการคัดลอกบทความขนาดยาว โดยมีบางส่วนให้จงใจเขียนผิดพลาดแล้วทำการแก้ไขในเวลาต่อมา ยกตัวอย่างเช่น เขียนว่า ‘ค้างคาวเป็นสัตว์ปีก’ ก่อนจะขีดฆ่าทิ้งแล้วเขียนว่า ‘ค้างคาวเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม’ แทน

จากนั้นผู้ร่วมทดลองต้องมาอ่านบทความดังกล่าวที่ตนคัดลอก ซึ่งผู้วิจัยจะทำการประเมินความสามารถในการจดจำผ่านการวิเคราะห์ความเข้าใจเนื้อหา ความคุ้นเคยเนื้อหา และเรียนรู้ในเนื้อหาได้มากขนาดไหน โดยอ้างอิงจากหลักการพิจารณาการเรียนรู้ (Judgment of learning)

ส่วนการทดลองอีกชิ้นหนึ่งมีรูปแบบคล้ายกัน เพียงแต่ครั้งนี้จะไม่ทำการเขียนข้อความที่ผิด แต่จะเขียนข้อความที่คล้ายคลึงกันไปแทน เพื่อทดสอบว่า แม้มีความแตกต่างในการคัดลอกเหมือนกัน จะส่งผลต่อการจดจำหรือไม่ โดยรูปแบบประโยคที่เขียนให้คล้ายคลึงกัน ยกตัวอย่างเช่น ‘แมกมามีการไหลในลักษณะที่หนืด’ เปลี่ยนเป็น ‘แมกมามีการไหลในลักษณะที่เป็นของเหลวเคลื่อนไหวช้า’

ผลปรากฏว่าในการทดลองที่ 1 ทีมวิจัยค้นพบประสิทธิภาพการจดจำที่สูงกว่าในการจำแบบธรรมดา แต่ในการทดลองที่ 2 นั้นกลับไม่เห็นผลที่แตกต่างแต่อย่างใด ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า การจดจำผ่านความผิดพลาดส่งผลต่อการจดจำของสมองอย่างมีนัยสำคัญ

หลังการทดลอง ผู้วิจัยมีข้อเสนอต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่า เป็นการค้นพบเทคนิคการจดจำอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม การจดจำรูปแบบนี้ก็ต้องทำการศึกษาต่อไปถึงผลดีและผลเสียอื่นๆ ที่อาจตามมา อีกทั้งยังได้แนะนำว่าผู้ศึกษาควรลองใช้วิธีนี้ควบคู่กับการจดจำในรูปแบบอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ที่มา

https://www.psychologytoday.com/…/learn-better-make…

https://doi.apa.org/doiLanding?doi=10.1037/edu0000720

ภาพ: Getty Images

Tags: , ,