เมื่อพูดถึงโลกในอุดมคติ หลายคนคงนึกถึงประเทศที่ได้รับการปกครองจากรัฐบาลหนึ่งที่ดูแลและมอบสวัสดิการให้กับประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียม แต่ในความเป็นจริง ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในปัจจุบันกลับสอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของพรรคการเมืองที่แตกต่างกันไป แม้จะอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตาม

ปัจจุบันมีข้อมูลในงานวิจัยที่ชื่อ ‘Political environment and mortality rates in the United States, 2001-19: population based cross sectional analysis’ โดย ไฮเดอร์ วอร์เรช (Haider Warraich) นักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลบริกแฮมและสตรี ซึ่งรวบรวมและวิเคราะห์การเสียชีวิตของประชากรสหรัฐอเมริกาในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ในการศึกษาดังกล่าว ทีมวิจัยได้ใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลายสำหรับการวิจัยทางระบาดวิทยา (CDC WONDER) และห้องปฏิบัติการข้อมูลการเลือกตั้งและวิทยาศาสตร์ ของสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) โดยจำแนกเป็นรัฐที่ลงคะแนนเสียงให้กับพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน

ผลปรากฏว่าเขตที่ลงคะแนนเสียงให้พรรคเดโมแครต มีการเสียชีวิตจากอัตราส่วน 1 แสนคนจะมีผู้เสียชีวิต 850 คน ในปี 2001 เหลือเพียง 664 คน ในปี 2019 ซึ่งลดลง 22 เปอร์เซ็นต์ ต่างจากรัฐที่เป็นฐานเสียงให้พรรครีพับลิกัน ซึ่งมีอัตราการเสียชีวิตจาก 1 แสนคน จะมีผู้เสียชีวิต 867 คน เหลือ 771 คน ซึ่งลดลงเพียง 11 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น

เมื่อตรวจบันทึกสุขภาพของประชากรในแต่ละรัฐยังพบว่า อัตราส่วนการเสียชีวิตที่ลดลงของรัฐที่สนับสนุนพรรคเดโมแครตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคหัวใจ มะเร็ง โรคระบบทางเดินหายใจ เบาหวาน ไข้หวัด โรคปอดบวม และโรคไต ซึ่งถือเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนในสหรัฐอเมริกา ณ ปัจจุบัน

ทีมวิจัยคาดการณ์ว่า ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากนโยบายด้านสุขภาพที่สำคัญอย่างกฎหมายประกันสุขภาพ ‘Affordable Care Act’ (ACA) ที่มีเป้าหมายเพื่อให้อเมริกันชนสามารถซื้อประกันสุขภาพและเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงในราคาไม่แพง ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักที่พรรคเดโมแครตพูดถึงในช่วงที่ผ่านมา

“แน่นอนว่าเราไม่สามารถเชื่อมโยงการเสียชีวิตทั้งหมดว่าเป็นผลลัพธ์จากการเมืองในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เพิ่งผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่นานมานี้ แต่ผลการทดลองที่เกิดขึ้นถือเป็นประเด็นที่ชวนคิดไม่น้อยต่อนโยบายทางด้านสุขภาพของสหรัฐอเมริกาในอนาคตข้างหน้า” วอร์เรชกล่าวสรุปในการทดลอง

ที่มา:

https://www.bmj.com/content/377/bmj-2021-069308

https://www.studyfinds.org/republican-counties-die-early/

Tags: , ,