หลายครั้งมักมีข้อสงสัยสำหรับคนเลี้ยงสัตว์ที่ว่า แมวสามารถจดจำ ‘ชื่อ’ ได้หรือไม่ คำถามดังกล่าวนำมาสู่การไขข้อสงสัยของทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ที่นำโดย ซาโฮะ ทาคากิ (Saho Takagi) ที่ทำการสำรวจพฤติกรรมของแมวทั้งในระบบปิด (ในบ้าน) และระบบเปิด (คาเฟ่แมว) และพบความแตกต่างของการจดจำชื่อระหว่างแมวด้วยกันเอง ซึ่งการวิจัยดังกล่าวถูกตีพิมพ์ในชื่อ ‘Cats learn the names of their friend cats in their daily lives’

สำหรับการทดลองครั้งแรก ผู้วิจัยได้ทำการทดลองกับแมวทั้ง 2 กลุ่ม โดยให้พวกมันจ้องดูรูปแมวตัวอื่นที่อาศัยอยู่ร่วมกัน ระหว่างนั้น ทีมวิจัยจะทำการเรียกชื่อแมวในรูป ทั้งในแบบที่ถูกและผิด เพื่อสังเกตพฤติกรรมของแมวที่กำลังทำการทดลอง

ผลปรากฏว่า แมวที่อยู่ตามคาเฟ่ ไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อของเพื่อนแมวด้วยกันทั้งถูกและผิด พวกมันไม่มีทีท่าจะให้ความสนใจต่อการทดลองตรงหน้าแต่อย่างใด ในทางกลับกัน แมวบ้านจะมีปฏิกิริยาตอบรับอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกรณีที่ทีมวิจัยเรียกชื่อของเพื่อนแมวผิด พวกมันจะใช้เวลากับสถานการณ์นั้นมากขึ้น ราวกับกำลังประมวลผลถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอยู่

ในการทดลองครั้งแรกนี้ ทีมวิจัยได้ข้อสรุปว่า ทักษะในการจดจำชื่อและใบหน้าของแมวตัวอื่นๆ จะปรากฏในแมวที่อาศัยระบบปิดเพียงเท่านั้น โดยทุกครั้งที่มีการกระตุ้นด้วยการพูดชื่อที่ได้ยินอยู่เป็นประจำ แมวกลุ่มนี้จะมีความคาดหวังที่แมวเจ้าของชื่อจะตอบรับต่อสิ่งเร้าที่เกิดขึ้น

ส่วนแมวที่เลี้ยงในระบบเปิดนั้น ทีมวิจัยเผยว่า สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะตัวแปรในการทดลองอย่างจำนวนแมว และผู้คนที่มีจำนวนมาก พลุกพล่าน และสับเปลี่ยนตลอดเวลา ทำให้แมวกลุ่มนี้ละเลยการจดจำชื่อให้สัมพันธ์กับใบหน้าไป

คำถามต่อมาคือ พวกมันจดจำเจ้าของได้หรือไม่? นำมาสู่การทดลองครั้งที่ 2 โดยทีมงานได้แสดงรูปเจ้าของให้กับแมวในกลุ่มที่เลี้ยงแบบปิดดู ซึ่งจะมีการเรียกชื่อเจ้าของทั้งถูกและผิดเพื่อสังเกตพฤติกรรม ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปตามคาด คือแมวกลุ่มนี้ใช้เวลาในการพิจารณานานเป็นพิเศษ เมื่อมีการเรียกชื่อของเจ้าของที่ผิด และไม่สัมพันธ์กับรูป

“ความถี่และการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเร้า ส่งผลให้พวกมันเริ่มเรียนรู้การจดจำชื่อให้สอดคล้องกับใบหน้ามากขึ้น” ซาโฮะ ทาคากิ กล่าวและเสริมว่า แมวที่เลี้ยงในระบบปิดนี้อาศัยคำพูดของมนุษย์ผู้เป็นเจ้าของ เพื่อสร้างโครงข่ายทางสังคมของพวกมัน และใช้ประสบการณ์ในการจดจำลักษณะจำเพาะของแมวแต่ละตัว รวมถึงเจ้าของแต่ละคนภายในบ้านได้อย่างแม่นยำ

ท้ายที่สุด ในการทดลองครั้งนี้ ยังมีอีกหลายตัวแปรที่ต้องทำการทดลองต่อไป อย่างไรก็ดี การเรียกชื่อแมวและแนะนำชื่อตัวเอง ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทีมวิจัยกลุ่มนี้แนะนำ หากต้องการเชื่อมสัมพันธ์ให้แมวได้รู้จักเรามากยิ่งขึ้น

 

ที่มา

https://www.nature.com/articles/s41598-022-10261-5

https://www.studyfinds.org/cats-remember-each-others-names/

Tags: , , ,