“A house is made of bricks and beams. A home is made of hopes and dreams.”

เชื่อได้ว่าการมีบ้านเป็นของตนเองนั้นเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ แต่ด้วยเงื่อนไขในการดำรงชีวิตและสภาพแวดล้อมต่างๆไป เงื่อนไขของการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองก็แปรเปลี่ยนตามไปด้วย

การมีชีวิตอยู่ในสังคมเมืองไม่ว่าในประเทศไหนในโลกนี้ การมีบ้านสักหลังเป็นของตัวเองเป็นเรื่องยากขึ้นทุกที เพราะที่ดินนั้นต่างได้ถูกจับจองไปมากแล้ว ยิ่งเป็นผืนดินในทำเลใกล้เมืองซึ่งเดินทางสะดวก การแย่งชิงเป็นเข้าของทำให้ราคาที่ดินในเมืองถีบตัวสูงขึ้นไปไกล เกินชนชั้นกลางทั่วไปจะคว้ากรรมสิทธิ์มาครอง

การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารชุดพักอาศัย ไม่ว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดมิเนียมจึงเป็นตัวเลือกที่เป็นที่นิยมสำหรับชนชั้นกลางรุ่นใหม่ แต่ราคาของอาคารชุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งคอนโดมิเนียมนั้น ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมสักห้องของชนชั้นกลางไทยกลายเป็นเรื่องยากกว่าเดิม

และที่สำคัญคือแม้จะเป็นเจ้าของได้ แต่ก็อาจต้องแลกมาด้วยชั่วโมงการทำงานที่แสนยาวนาน

แม้จะเป็นเจ้าของได้ แต่ก็อาจต้องแลกมาด้วยชั่วโมงการทำงานที่แสนยาวนาน

เว็บไซท์ Numbeo ได้ทำการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับค่าครองชีพและสภาพการอยู่อาศัยของประเทศต่างๆ กว่า 8,500 เมืองทั่วโลก ใน 90 ประเทศ และมีผู้ร่วมให้ข้อมูลกว่า 300,000 ราย ผลสำรวจพบว่าราคาต่อตารางเมตรของอาคารชุดในเขตเมืองของไทยอยู่ที่ประมาณ 117,530.82 บาท แพงเป็นอันดับ 27 จาก 90 ประเทศ และราคาของอาคารชุดนอกเขตเมืองของไทยอยู่ที่ประมาณ 61,350.96 บาท แพงเป็นอันดับ 33 ในขณะที่รายได้เฉลี่ยต่อเดือนหลังหักภาษีของคนไทยในกลุ่มสำรวจอยู่ที่ประมาณ 20,054.43 บาทต่อเดือน ซึ่งเป็นอันดับที่ 55 จาก 90 ประเทศ

ซึ่งตัวเลขนี้แสดงให้เห็นว่าคนไทยไม่ได้มีรายได้ต่อเดือนมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่น (อันดับอยู่ครึ่งล่างของการสำรวจ) แต่ต้องซื้อที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในราคาที่ค่อนข้างสูง (ราคาที่อยู่อาศัยอยู่ครึ่งบนของการสำรวจ) เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ

ดังนั้นเมื่อคิดเทียบราคาต่อตารางเมตรของอาคารชุดต่อเงินเดือนหนึ่งเดือน จะพบว่าราคาของอาคารชุดของไทยถือว่าอยู่ในอันดับที่สูงมาก เมื่อเทียบกับรายได้ของคนในประเทศ คืออยู่ในอันดับ 7 ในกรณีของอาคารชุดในเมือง และอยู่ในอันดับ 8 ในกรณีของอาคารชุดนอกเมือง ส่วนประเทศที่มีราคาที่อยู่อาศัยแพงที่สุดในโลกคือ ฮ่องกงและสาธารณรัฐประชาชนจีนตามลำดับ

ตารางที่ 1 ราคาต่อตารางเมตรของห้องชุดเทียบกับเงินเดือน 1 เดือนของประเทศต่างๆ

 ประเทศราคาต่อ ตร.ม. / เงินเดือน  ประเทศราคาต่อ ตร.ม. / เงินเดือน
ในเมืองนอกเมือง
1Hong Kong11.401Hong Kong7.46
2China7.602China3.84
3Sri Lanka6.973Sri Lanka3.70
4Nepal6.824Taiwan3.60
5Taiwan6.125Algeria3.47
6Algeria5.926Nepal3.37

7

Thailand

5.86

7Colombia3.24
8Philippines5.57

8

Thailand

3.06

9Singapore5.479Brazil2.87
10Vietnam5.1810Philippines2.83
11Serbia4.6911Uruguay2.74
12Azerbaijan4.6212Serbia2.73
13South Korea4.5013Singapore2.72
14Brazil4.2014Vietnam2.53
15Iran4.1915Chile2.48

ที่มา: Numbeo database คำนวณและจัดอันดับโดยผู้เขียน (มีการตัดประเทศเวเนซูเอลาออกเนื่องจากมีปัญหาวิกฤตค่าเงิน)

เพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น ผู้เขียนนำข้อมูลชุดเดียวกันนี้มาวิเคราะห์เพิ่มเติม โดยเลือกประเทศตัวอย่าง 17 ประเทศ คละกันจาก 3 กลุ่ม ได้แก่ ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกับไทย ประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว และประเทศที่ได้ชื่อว่ามีคุณภาพชีวิตของประชากรดีอันดับต้นๆ ของโลก (ดังตารางที่ 2) พบว่าการเป็นเจ้าของอาคารชุดเล็กห้องหนึ่งที่มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 30 เมตรนั้น คนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ต้องจ่ายเงินเท่ากับ 175.82 เท่าของเงินเดือน (ใช้เวลาทำงานประมาณ 14.65 ปี) ในกรณีอาคารชุดในเมือง และต้องจ่ายเงิน 91.78 เท่าของเงินเดือน (ประมาณ 7.65 ปี) ในกรณีอาคารชุดนอกเมือง ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี้สูงเป็นสองเท่าของประเทศเพื่อนบ้างอย่างมาเลเซีย และสูงกว่าหลายๆ ประเทศในโลก ไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เยอรมนี ออสเตรเลีย นอร์เวย์ เป็นต้น ในขณะที่ประเทศที่มีราคาที่อยู่อาศัยเทียบกับเงินเดือนสูงกว่าไทย ได้แก่ ฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน และไต้หวัน

ตารางที่ 2 ราคาห้องชุดขนาด 30 ตารางเมตรเทียบกับเงินเดือนหนึ่งเดือนของประเทศต่างๆ

 ประเทศราคาห้องชุดในเขตเมือง 30 ตร.ม. (บาท)ราคาห้องชุดในเขตเมืองต่อเงินเดือน 1 เดือน  ประเทศราคาห้องชุดนอกเขตเมือง 30 ตร.ม. (บาท)ราคาห้องชุดนอกเขตเมืองต่อเงินเดือน 1 เดือน
1Hong Kong27523178.1342.06745081Hong Kong6710.592563223.6864188
2China6680965.5228.1397552China3457.537102115.2512367
3Taiwan7454442.6183.6596613Taiwan3238.558478107.9519493

4

Thailand

3525924.6

175.817742

4

Thailand

2753.300094

91.77666979

5Singapore15917685.3164.24031635Singapore2451.80191281.72673041
6Vietnam2011541.4155.53519946Vietnam2277.43104375.91436809
7South Korea10516522.5135.14719857South Korea2088.73937769.62464589
8Indonesia1082822.4102.6619118Indonesia1725.94330857.53144359
9Japan7779083.491.712594989Japan1342.37893544.74596449
10India137847689.0205438610United Kingdom1324.59361244.15312039
11Malaysia2072753.174.0893166811Italy1319.2746143.97582034
12Italy4085611.273.7702515112India1303.3351843.44450601
13Germany5261345.162.5263541813Malaysia1270.51204942.35040164
14United Kingdom482050861.1995575814Germany1263.9630142.13210033
15Norway6678668.759.2659978215Norway1213.4545140.44848368
16Australia5268819.653.7583418116Australia1142.46526938.08217564
17United States2440577.724.4582644417United States531.743501617.72478339

ที่มา: Numbeo database คำนวณและจัดอันดับโดยผู้เขียน, แปลงเป็นบาทด้วยอัตรา 33 บาทต่อ 1 ดอลลาร์

นอกจากการคำนวณเปรียบเทียบข้างต้นแล้ว ยังมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งการครอบครองที่อยู่อาศัย นั่นคืออัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย ซึ่งหากนำอัตราดอกเบี้ยมาคำนวณร่วมด้วยจะได้ผลดังตารางที่ 3 กล่าวคือ อันดับของราคาห้องชุดเมื่อรวมดอกเบี้ยแล้วของไทยจะอยู่ในอันดับ 4 เท่าเดิม แต่เมื่อพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ 5.69% พบว่าเมื่อเทียบกับอีก 16 ประเทศที่เหลือในกลุ่มตัวอย่าง ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยสูงกว่าไทยมีเพียงสามประเทศเท่านั้น ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ซึ่งเมื่อรวมผลของอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 30 ปีแล้ว จะทำให้ราคาห้องชุดรวมดอกเบี้ยต่อเงินเดือนของไทยในกรณีอาศัยในเขตเมืองสูงกว่ามาเลเซีย 2.7 เท่า, สูงกว่าสิงคโปร์และเกาหลีใต้ 1.6 เท่า สูงกว่าประเทศในแถบยุโรปอย่างอิตาลีและสหราชอาณาจักรกว่าสามเท่า เป็นต้น

ตารางที่ 3 ราคาห้องชุดขนาด 30 ตารางเมตรรวมผลของอัตราดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 30 ปีเทียบกับเงินเดือน 1 เดือนของประเทศต่างๆ

 ประเทศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยราคาห้องชุดในเขตเมืองรวมดอกเบี้ย ต่อเงินเดือน  ประเทศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยราคาห้องชุดนอกเขตเมืองรวมดอกเบี้ย ต่อเงินเดือน
1Hong Kong2.39%479.561Hong Kong2.39%313.59
2China5.04%442.902China5.04%223.75
3Vietnam8.70%438.503Vietnam8.70%214.02
4 Thailand5.69%366.964Thailand5.69%191.55
5Indonesia8.51%284.445Indonesia8.51%159.40
6India9.41%267.376Taiwan1.93%142.29
7Taiwan1.93%242.087India9.41%130.48
8Singapore2.08%220.928South Korea3.47%112.13
9South Korea3.47%217.669Singapore2.08%109.93
10Malaysia4.54%135.7810Malaysia4.54%77.61
11Japan1.33%111.2711United Kingdom3.25%69.18
12Italy2.36%103.0112Australia4.46%69.14
13Australia4.46%97.6013Italy2.36%61.41
14United Kingdom3.25%95.8814Norway2.63%58.52
15Norway2.63%85.7515Germany1.89%55.23
16Germany1.89%81.9716Japan1.33%54.29
17United States4.30%43.5717United States4.30%31.58

ที่มา: Numbeo database คำนวณและจัดอันดับโดยผู้เขียน รายละเอียดการคำนวณดอกเบี้ยอาจมีรายละเอียดบางประการต่างจากการคำนวณของธนาคารในแต่ละประเทศ

บ้านเป็นความปรารถนาของคนส่วนใหญ่ก็จริง แต่ข้อมูลข้างต้นทำให้เห็นว่าการจะซื้อบ้านให้สมปรารถนานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย โดยเฉพาะในกรณีของคนไทย แม้ว่าบางคนจะทำได้ แต่อาจต้องแลกมาด้วยชั่วโมงการทำงานโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าคนอีกหลายๆ ประเทศกว่าจะได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในบ้านหรือห้องชุดสักหลังหนึ่ง

Tags: , , , , ,