สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้ารับรางวัลหน่วยงานรัฐที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์การประกวดเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Content Accessibility Guidelines) ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ประจำปี 2566 จาก ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 50 หน่วยงานที่ได้รับรางวัล จากจำนวน 121 หน่วยงาน ตามมาตรฐาน Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) ซึ่งบริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้บริการในด้านต่างๆ รวมถึงการให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงผ่านช่องทางเว็บไซต์ ให้ใช้งานได้ง่าย สะดวก และเข้าถึงได้จากคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุหรือผู้พิการ มาตรฐานดังกล่าวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม และบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการในทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการต่อไป

www.srtet.co.th ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง 

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง