สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัท ที่ผ่านมาบริษัทมุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัท นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มาจนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง 

โดยได้นำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ขอบเขต: วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต: งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก Bureau Veritas (BV) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรอง ในด้านคุณภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับโลก 

บริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ โดยปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน 

อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001: 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) ขอบเขตระบบบริหารจัดการ: ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back Office รวมถึง MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI.) 

นอกจากนี้ บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ ในเดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

ปัจจุบัน รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่า ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า ‘นครวิถี’ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า ‘ธานีรัถยา’ ซึ่งทั้งสองเส้นทางมีความหมายว่าเส้นทางของเมือง คู่กับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของกรุงเทพมหานคร

อีกทั้งในโอกาสพิเศษครบรอบปีที่ 12 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเป็นประจำทุกเทศกาล เพื่อมอบความสุขให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการ

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภทยังได้รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้า บริการที่เข้าร่วม และแคชแบ็ก (Cash Back) สูงสุด 50% จากธนาคารชั้นนำมากมาย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ www.srtet.co.th

และสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทั้งช่องทาง Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tiktok ในชื่อ RED Line SRTET

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง