สุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันครบรอบการก่อตั้งของบริษัทฯ ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทมุ่งมั่นดำเนินงาน เพื่อเป็นผู้นำในการให้บริการเดินรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ นับตั้งแต่การให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ จนถึงการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง โดยนำระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ขอบเขต: วิศวกรรมและซ่อมบำรุง และขอบเขต: งานปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ที่ผ่านการรับรองจาก BV (Bureau Veritas) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก 

บริษัทได้นำมาตรฐานดังกล่าวเข้ามาใช้พัฒนาในด้านการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้จำนวนผู้โดยสารมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารรวมมากกว่า 6 ล้านคน อีกทั้งบริษัทยังได้ผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001 : 2013 ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ (Information Security Management Systems : ISMS) ขอบเขตระบบบริหาร จัดการ: ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลที่ใช้ในการสนับสนุนการดําเนินงานของ Back Office ซึ่งรวมถึง MIS Server เครือข่ายและระบบสํารองข้อมูล ซึ่งได้รับการรับรองจากสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI.) 

นอกจากนั้น บริษัทยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าในการให้บริการ นับตั้งแต่เปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2564 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ

เพื่อความเป็นสิริมงคล บริษัทได้จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี กริชเพชร ชัยช่วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 5 องค์พระผู้ทรงก่อตั้งกิจการรถไฟในประเทศไทย ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ผู้ทรงมีคุณูปการกอปรด้วยพระราชวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลในด้านการคมนาคมขนส่งในราชอาณาจักรไทย 

อีกทั้งในปัจจุบัน รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อสถานีกลางบางซื่อว่า ‘สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์’ และพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน (บางซื่อ-ตลิ่งชัน) ว่า ‘นครวิถี’ และรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ-รังสิต) ว่า ‘ธานีรัถยา’ ซึ่งทั้งสองเส้นทางมีความหมายว่า ‘เส้นทางของเมือง’ คู่กับความเจริญรุ่งเรืองยิ่งของกรุงเทพมหานคร

ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม พันธมิตรทางธุรกิจ และศิลปินดารา อาทิ ตระการ พันธุมเลิศรุจี, ศุภมร โคร์นิน, บัณฑวิช ตระกูลพานิชย์ และโอลีฟ-อรัญญา อภัยโส ร่วมแสดงความยินดี 

นอกจากนี้ ภายในงานยังมีพิธีมอบรางวัลพนักงานดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความประพฤติที่ดี ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ เพื่อเป็นแนวทางให้พนักงานทุกคนได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ในโอกาสพิเศษครบรอบปีที่ 12 เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้โดยสารที่ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ ได้จัดบูธกิจกรรม มอบเครื่องดื่มจากร้านดัง 1,200 แก้วฟรี อาทิ กาแฟเย็น ชาเขียวเย็น ชาไทยเย็น โกโก้เย็น และของขวัญอื่นๆ อีกมากมาย ให้แก่ผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงทุกประเภท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ บริเวณทางเข้า-ออก ชั้นจำหน่ายบัตรโดยสาร ใกล้ประตูทางออกหมายเลข 13 สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ 

นอกจากนี้ ผู้ถือบัตรโดยสารรถไฟฟ้าสายสีแดงทุกประเภทยังได้รับส่วนลดสูงสุด 50% จากร้านค้าและบริการที่เข้าร่วม Cash Back สูงสุด 50% จากธนาคารชั้นนำมากมาย

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง www.srtet.co.th

และสามารถติดตามข่าวสารของบริษัทฯ ได้ทั้งช่องทาง Facebook, Twitter, Instagram, Youtube และ Tiktok ในชื่อ ‘RED Line SRTET’

รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง