น่าสนใจอย่างมากที่ในปัจจุบัน มังงะยอดนิยมมากมายไม่ได้มีเพียงความสนุกไปกับเนื้อเรื่องหรือฉากต่อสู้ที่เร้าใจเพียงเท่านั้น แต่ยังมีการสอดแทรกประเด็นทางการเมือง ถ่ายทอดแนวคิดของผู้เขียนผ่านเนื้อเรื่องและลักษณะนิสัยของตัวละคร เพื่อปลูกฝังให้ผู้อ่านเกิดความตื่นรู้ทางสังคม และสามารถวิจารณ์การเมืองผ่านงานของพวกเขาได้

และหากพูดถึงมังงะที่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว ชื่อของ One Piece เรื่องราวของกลุ่มโจรสลัดที่เขียนโดยอาจารย์ เออิจิโร โอดะ และ Attack on Titan ที่ฉายภาพสภาวะของมนุษย์ในปัจจุบันได้ชัดเจนผ่านลายเส้นของ ฮาจิเมะ อิซายามะ คือ 2 เรื่องแห่งยุคสมัยที่น่าพูดคุย

The Momentum ชวน ‘โจ้’ – นทธัญ แสงไชย Station Director จาก Salmon Podcast และ โจนี แอดมินเพจ Watchman มาร่วมพูดคุยถึงมังงะท้ัง 2 เรื่องทั้งในแง่ของเนื้อเรื่อง ตัวละคร ผู้เขียน และผู้อ่านอย่างพวกเขาเอง ว่าในแต่ละส่วนนั้นมีการเมืองซ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง

 

Tags: , , , , , ,