พอดแคสต์รายการ EUROPE Pass ตั๋วเดินทางสู่ยุโรปด้วยทุนการศึกษาจากสหภาพยุโรป (European Union) กับบันทึกการเดินทางในและนอกห้องเรียนของเหล่านักเรียนทุนอีราสมุสพลัส (Erasmus+) และมารีชวาโดวสกาคูรี (Marie Skłodowska-Curie Actions) ที่จะมาเผยประตูบานแรกสู่การเป็นพลเมืองสากลผ่านทุนการศึกษาสนับสนุนโดยสหภาพยุโรป

เอพิโสดที่สอง พูดคุยกับ ‘หลุยส์’ – หลุยส์มงคล ทรัพย์กุล นักเรียนทุนสาขา Euroculture สู่เส้นทางการทูต (Master of Arts Euroculture, Uppsala University and Georg-August-Universität Göttingen)

ดำเนินรายการโดย ‘มาร์ค’ – ธนสักก์ เจนมานะ ติดตาม EUROPE Pass ทาง The MOMENTUM ทุกวันเสาร์

สำหรับผู้สนใจสมัครทุนการศึกษาต่อยุโรป สามารถติดตามการบรรยายภาพรวมโอกาสในการศึกษาต่อในยุโรป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้จากกิจกรรมออนไลน์ของสหภาพยุโรปทางเพจ อีราสมุสพลัส ตั๋วสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในยุโรป

สนับสนุนรายการโดย สหภาพยุโรปประจำประเทศไทย (European Union in Thailand)

Tags: , , , , , , , ,