24 มิถุนายน ปีนี้ การ ‘อภิวัฒน์สยาม’ จะถึงคราครบรอบ 90 ปี เป็น 90 ปีที่ยากลำบาก หนักหนาสาหัส และจนถึงวันนี้ ก็เชื่อว่าหน้าตาของระบอบทึ่ชื่อว่า ‘ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’ นั้น แตกต่างจากความตั้งใจของ ‘คณะราษฎร’ มาก กล่าวคือมีแต่ ‘ชื่อ’ หากแต่เนื้อหาสาระบิดเบี้ยวไปเสียหมด ซ้ำร้าย รายละเอียดยังค่อยๆ ถูกลบ ค่อยๆ ถูกฝังกลบ ค่อยๆ ถูกต่อเติม จนทำให้สังคมเห็นว่า 24 มิถุนายน 2475 ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น ไม่ได้สลักสำคัญ และหากคนไทยมีประชาธิปไตยเมื่อ ‘พร้อม’ ประเทศจะดีกว่านี้

b-holder episode นี้จะพาไปสำรวจแง่มุมสำคัญของการ ‘ปฏิวัติ’ ครั้งนี้ ตั้งแต่การรวมตัวกันของบรรดา ‘ราษฎร’ ความสำคัญของการปฏิวัติสยาม ไปจนถึงวันที่ผู้ก่อการทั้งหลายเกิดผิดใจกัน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งนี้ไปไม่ถึงฝั่งฝัน และวันที่ชื่อของผู้มีส่วนร่วมค่อยๆ ถูกลบออกไปจากหน้าประวัติศาสตร์ ว่ามีสาเหตุเบื้องหลัง มีเกร็ดประวัติศาสตร์และมีเรื่องเล่าอะไรที่น่าสนใจ