มาดูผลสำรวจชาวโลกกันบ้าง ว่าโลกมองสหรัฐอเมริกาอย่างไร พบว่าคนใน 25 ประเทศมองว่า โดนัลด์ ทรัมป์ มีความเป็นผู้นำน้อยกว่า สีจิ้นผิง ของจีน และ วลาดิมีร์ ปูติน ของรัสเซีย ส่วนประเทศที่มองทรัมป์ในแง่บวกมากๆ ก็ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และอิสราเอล

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2018 ศูนย์วิจัยพิว สหรัฐอเมริกา เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนใน 25 ประเทศ ที่มีต่อภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกา ชี้ว่าในแง่ของประเทศ ภาพลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาในสายตาชาวโลกแม้จะยังมาเป็นอันดับหนึ่ง แต่ความเชื่อมั่นลดลงในยุคทรัมป์ ในแง่ตัวบุคคล มองว่าทรัมป์มีความเป็นผู้นำโลกน้อยกว่าวลาดิมีร์ ปูตินของรัสเซีย และสีจิ้นผิงของจีน

โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม 34% เชื่อมั่นในตัวประธานาธิบดีสีจิ้นผิง 30% เชื่อมั่นใจปูติน และคะแนนของทรัมป์มาเป็นอันดับสามที่ 27%

ความคิดเห็นแง่ลบต่อทรัมป์มาจากประเทศที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐอเมริกามายาวนาน ผู้ตอบแบบสอบถาม ชาวแคนาดา 75% ไม่มั่นใจหรือไม่ค่อยมั่นใจทรัมป์ ส่วนชาวสวีเดน 80% ชาวเยอรมันและฝรั่งเศส 90% ก็ไม่มั่นใจทรัมป์ ความเห็นในทางบวกต่อทรัมป์ที่ต่ำที่สุดอยู่ที่เม็กซิโก ซึ่งมีคนเพียง 6% ที่เชื่อมั่นในความเป็นผู้นำของทรัมป์

ประเทศที่มีความเห็นทางบวกต่อทรัมป์มากที่สุดคือฟิลิปปินส์ คิดเป็น 78% ทรัมป์เคยยกย่องว่า ความสัมพันธ์ของเขากับประธานาธิบดีดูแตร์เตดีมาก ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามชาวอิสราเอล 69% เชื่อมั่นว่าทรัมป์ทำสิ่งที่ถูกต้องหลังจากปีที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์มีนโยบายต่างๆ ที่เข้าข้างอิสราเอล รวมทั้งการตัดสินใจย้ายสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำอิสราเอลจากเทล อาวีฟมาอยู่ที่เยรูซาเล็ม

ในแง่ความเชื่อมั่นต่อประเทศ มีเพียง 50% ที่มีความเห็นแง่บวกต่อสหรัฐอเมริกา ลดลงจาก 64% ในปี 2017 ถึงอย่างนั้นก็ตาม ผู้ตอบแบบสอบถามทุกประเทศบอกว่า ยินดีที่สหรัฐอเมริกายังคงมีอำนาจสูงสุดในโลกมากกว่าจะเป็นจีน ซึ่งถูกมองว่ากำลังมีอำนาจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ คนส่วนใหญ่อยากให้สหรัฐอเมริกายังคงมีบทบาทนำในกิจการต่างประเทศ

นอกจากนี้ มีจำนวน 70% บอกว่า สหรัฐอเมริกาไม่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆ และ 37% บอกว่าสหรัฐอเมริกาแก้ปัญหาสำคัญของโลกน้อยลง

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่าจีนมีอำนาจมากขึ้นในระดับโลก โดยเฉลี่ยแล้ว 70% บอกว่าจีนมีบทบาทสำคัญในโลกมากขึ้นเมื่อเทียบกับ 10 ปีก่อน ประชาชนในแคนาดา เยอรมนี และรัสเซีย มองว่าจีนเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก อย่างไรก็ตาม สหรัฐอเมริกาก็ยังได้คะแนนมากกว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม 39% บอกว่าสหรัฐอเมริกามีอำนาจสูงสุดในโลก ขณะที่จีนได้ 34%

นอกจากนี้ ทั้งที่คะแนนนิยมของทรัมป์น้อยกว่าสีจิ้นผิง แต่ไม่ได้แปลว่าทั่วโลกจะยินดีหากจีนจะมีอำนาจเหนือสหรัฐอเมริกาในอนาคต โดยเฉลี่ยแล้ว 63% พึงพอใจความเป็นผู้นำโลกของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ 19% เท่านั้นที่พอใจจีน มีเพียง 2 ประเทศที่พอใจให้จีนมีอำนาจมากคือ รัสเซีย และตูนีเซีย

ความกังวลต่อสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญ พิวพบว่า ความไม่พอใจต่อจีนจะดูจากว่ารัฐบาลจีนเคารพสิทธิของประชาชนตนเองอย่างไร หลายประเทศแสดงความเห็นในแง่ลบต่อจีน ทั้งประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ เช่นเดียวกับชาติยุโรป ซึ่งส่วนใหญ่บอกว่าจีนจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

งานวิจัยของพิวสำรวจระหว่างพฤษภาคมถึงสิงหาคม โดยสุ่มตัวอย่างประชาชน 25 ประเทศ ด้วยการสัมภาษณ์ 915-2,512 คนในแต่ละประเทศ ค่าความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างในแต่ละประเทศอยู่ที่ +หรือ -2.8 ถึง 5.1%

 

ที่มา:

 

ที่มาภาพ: NICOLAS ASFOURI / AFP

Tags: , ,