วันนี้ (4 พ.ค.) ประชาชนจำนวนมากเดินทางมารอรับขบวนเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่บริเวณถนนหน้าพระลานและถนนสนามไชย โดยต่างสวมเสื้อสีเหลืองและถือพระบรมฉายาลักษณ์แสดงความจงรักภักดีด้วยการเปล่งเสียงทรงพระเจริญในขณะที่ขบวนเสด็จผ่าน

ภาพ : REUTERS