ในวันที่อุดมการณ์ทางการเมืองถูกแทนที่ด้วยคำว่า ‘การเดินหน้าของประเทศ’ และ ‘ผลประโยชน์ของคนส่วนใหญ่’ ไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุ ในฐานะอิสระชนคนรุ่นใหม่ที่ยังคงเชื่อมั่นในอุดมการณ์เสรีประชาธิปไตย จะมาให้คำตอบว่าเพราะอะไร ‘อุดมการณ์’ จึงยังเป็นสิ่งที่สำคัญในสายตาของเขา

Tags: ,