เพราะภาษานั้นไม่คงที่ มีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒน์ไปตามปรากฏการณ์และการใช้งานของสังคม ศัพท์ตัวเดิมอาจจะมีความหมายใหม่เพิ่มขึ้นมาเมื่อใช้ในสถานการณ์ใหม่ เช่นเดียวกันกับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 นี้ ที่ทำให้เราได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆ เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดศัพท์ใหม่จากการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้คนในสังคมอีกด้วย

ออกซ์ฟอร์ด อิงลิช ดิกชันนารี (Oxford English Dictionary) ถือเป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและละเอียดที่สุดที่ยังยึดถือและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ ได้บรรจุศัพท์ใหม่ หรืออธิบายความหมายเพิ่มเติมของศัพท์ อันเกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์โควิด-19 ถึง 20 คำ ไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา โดยมีคำที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

elbow bump โดยความหมายใหม่นี้ หมายถึงการที่คนสองคนเอาศอกชนกันเบาๆ เพื่อทักทายกันแทนการจับมือหรือโอบกอด ซึ่งเป็นวิธีการทักทายแบบใหม่ที่เกิดขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายหรือการติดเชื้อ

infodemic หมายถึง การแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของข้อมูลที่หลากหลาย ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับวิกฤตการณ์ ความขัดแย้ง หรือเหตุการณ์แต่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่ 

PPE หรือ Personal Protective Equipment หมายถึง เสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้สวมใส่ ใส่ป้องกันจากสารอันตรายหรือสภาพแวดล้อมหรือเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ โดยการป้องกันนี้รวมไปถึงดวงตา ปอด ผิวหนังและมือ ซึ่งใช้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ คนงานก่อสร้างและนักดับเพลิง

social distancing (ใช้ครั้งแรกในปี 1957) หมายถึง การกระทำเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในการรักษาระยะห่างทางกายภาพต่อผู้อื่น หรือจำกัดการเข้าถึงและการติดต่อระหว่างผู้คน

WFH หมายถึง การทำงาน (หรือทำงาน) จากที่บ้านไม่ว่าจะเป็นแบบปกติ หรือแบบถาวร เหมือนดังเช่นการทำงานในสำนักงาน และรวมไปถึงชั่วคราวอีกด้วย 

นอกจากนี้ ยังมีคำว่า R0 อันหมายถึงจำนวนเฉลี่ยที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อจากคนหนึ่งคน self-isolate การแยกตัวเองออกจากผู้อื่นโดยเจตนาในระยะเวลาหนึ่ง self-quarantine การบังคับให้แยกตนเองจากผู้อื่นเพื่อหลีกเลี่ยงการติดต่อสัมผัสที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อต่อผู้อื่นหรือชุมชนได้

รวมไปถึงคำว่า shelter in place, social isolation (ใช้ครั้งแรกในปี 1834  และมีการเพิ่มคำอธิบายเรื่อยมา รวมทั้งตอนเกิดโรคซาร์ส), social recession, to flatten the curve ฯลฯ ในขณะที่คำว่า Coronavirus นั้นถูกบรรจุในออกซ์ฟอร์ด อิงลิช ดิกชันนารี แล้วตั้งแต่ปี 2008 

อ้างอิง

https://qz.com/1849500/covid-19-elbow-bump-and-self-isolate-are-new-dictionary-entries/ 

https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/books/features/covid-19-and-related-terms-added-to-oxford-english-dictionary/ 

https://www.1news.info/oxford-english-dictionary-adds-new-covid-19-terms-716609 

 ภาพ : Oxford English Dictionary 

Tags: , , , ,