ภายหลังการทำรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 โดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้น มีการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยเทปแรกใช้ชื่อว่า ‘คืนความสุขให้คนในชาติ’ ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนชื่อรายการและลักษณะการนำเสนอให้แตกต่างกันออกไป

ในการออกอากาศครั้งแรก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สวมชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศ เป็นผู้พูดดำเนินรายการคนเดียว โดยรายการนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย หรือแปลอีกแง่หนึ่งว่า ทุกคืนวันศุกร์ พลเอกประยุทธ์ได้ทำการยึดช่องทีวีทุกช่อง

ช่วงเดือนแรกของรายการเป็นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลของการรัฐประหารในครั้งนั้น ต่อมาเป็นการรายงานความคืบหน้าในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาประเทศชาติ โดยรวมอาจกล่าวได้ว่า รายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลให้กับประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ

ต่อมา มีการปรับลักษณะรายการให้มีความผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น โดยพลเอกประยุทธ์ เปลี่ยนมาใส่สูทผูกเนกไท รวมถึงชุดไทยและชุดข้าราชการการเมือง แต่ลักษณะรายการยังคงเป็นการพูดดำเนินรายการคนเดียว และมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นมา คือ ‘รายการเดินหน้าประเทศไทย’ ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-18.30 น. ยกเว้นวันศุกร์ที่มีรายการคืนความสุขให้คนในชาติดำเนินรายการอยู่แล้ว

ทั้งนี้ มีการสั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการคืนความสุขฯ อีกครั้ง โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อรายการว่า ‘คืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ’ และออกอากาศในวันที่ 15 เมษายน 2559 มีความยาวประมาณ 50 นาที ส่วนรูปแบบรายการเปลี่ยนจากเดิมที่ดำเนินรายการคนเดียวมาเป็นการนั่งสัมภาษณ์แทน โดยมี พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ถามคำถามให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ตอบ

จนกระทั่ง วันที่ 21 ตุลาคม 2559 จึงเปลี่ยนจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นรายการ ‘ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ โดยเนื้อหาพูดถึงการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้หลักการ ‘มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’ ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

อย่างไรก็ตาม รายการเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก และมีการยุติการจัดทำรายการ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่องมานานกว่า 5 ปี พร้อมทิ้งประโยคอำลาในตอนท้ายรายการ

“วันศุกร์ หลายคนก็คงถามว่าเมื่อไหร่ผมจะเลิกพูดสักที ผมก็จะเลิกพูด ผมจะพูดอีกครั้งเดียวเป็นการขอบคุณ เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดรายการวันศุกร์ ดีใจไหม ดีใจนะ เพราะผมพูดมาหมดแล้วละ”

Tags: , ,