ย้อนกลับไปในวันที่ 10 พฤษภาคม 1994 เนลสัน แมนเดลา (Nelson Mandela) ได้สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีประเทศแอฟริกาใต้ ในฐานะคนผิวดำคนแรกที่ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งดังกล่าว หลังจากถูกจองจำนานถึง 27 ปี และกลายเป็นหนึ่งในผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ด้วยเส้นทางชีวิต ความกล้าหาญ วิสัยทัศน์ และบุคลิกนิสัยอันเป็นที่รักของทุกคน

เนลสัน แมนเดลา เติบโตเป็นหนุ่มในยุคที่แอฟริกาใต้อยู่ภายใต้นโยบายแบ่งแยกสีผิว หลังจากพรรคชาตินิยม ชนะการเลือกตั้งในปี 1948 โดยเขาเริ่มต้นเข้าร่วมมีบทบาททางการเมือง โดยเป็นผู้นำคนสำคัญในโครงการรณรงค์ต่อต้านของสมัชชาแห่งชาติแอฟริกัน (เอเอ็นซี) ในปี 1952 และเข้าร่วมก่อตั้งสันนิบาตเยาวชนพรรคเอเอ็นซีในปี 1955 ซึ่งมีหลักการพื้นฐานในการต่อต้านการแบ่งแยกสีผิว

ในช่วงเวลาดังกล่าว แมนเดลากับเพื่อนนักกฎหมาย คือ โอลิเวอร์ แทมโบ ได้เปิดสำนักกฎหมาย Mandela and Tambo ขึ้น เพื่อให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ชนผิวดำผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือด้วยราคาต่ำ อย่างไรก็ดี ภายหลังการประท้วงของสันนิบาตเยาวชน ทำให้แมนเดลลาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 27 ปี บนเกาะโรบเบิน โดยทางการยังสั่งห้ามเผยแพร่ภาพถ่ายและคำพูดของเขาต่อสาธารณชนอีกด้วย

ระหว่างที่อยู่ในเรือนจำ แมนเดลาต้องทำงานบนเกาะโดยการขุดเหมืองหินปูน และเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยลอนดอนผ่านหลักสูตรทางไกล กระทั่งได้รับปริญญาตรีสาขากฎหมาย ซึ่งขณะอยู่ในคุก ชื่อเสียงของเขาก็เพิ่มพูนมากขึ้น และกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ในฐานะผู้นำชนผิวดำคนสำคัญที่สุดในแอฟริกาใต้

กระทั่งวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 1990 ประธานาธิบดี เฟรเดอริก วิลเลม เดอ แกลร์ก (Frederik Willem de Klerk) ได้ยกเลิกประกาศแบนขบวนการเอเอ็นซี และองค์กรต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวกลุ่มอื่นๆ รวมถึงประกาศว่า แมนเดลาจะได้รับการปล่อยตัวจากคุก และในที่สุด วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปีเดียวกัน แมนเดลาได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำวิกเตอร์ เวอร์สเตอร์ โดยมีการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ไปทั่วโลก

ในวันที่ได้รับการปล่อยตัว แมนเดลาได้กล่าวสุนทรพจน์ต่อประชาชนทั้งประเทศ โดยประกาศเจตนารมณ์ในการแสวงหาสันติภาพและการประนีประนอมกับชนผิวขาวกลุ่มน้อยในประเทศ และเป้าหมายหลักของเขา คือการนำสันติภาพมาสู่ชนผิวดำพื้นเมือง ซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ของประเทศ และให้สิทธิ์แก่คนเหล่านี้ในการออกเสียงทั้งในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ

หลังจากที่แมนเดลาได้รับการปล่อยตัวจากคุก เขากลับมาเป็นผู้นำพรรคเอเอ็นซีระหว่างปี 1990-1994 และนำพรรคเข้าสู่การเจรจาร่วมหลายพรรค ซึ่งนำไปสู่การเลือกตั้งหลายชนชาติเป็นครั้งแรกของประเทศ

เหตการณ์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 1994 พรรคเอเอ็นซีชนะการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 62 เปอร์เซ็นต์ ทำให้แมนเดลาในฐานะผู้นำพรรคเอเอ็นซีได้เข้าพิธีรับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีผิวดำคนแรกของประเทศ และกลายเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ที่ผู้คนหลากหลายวงการเคารพนับถือ ในฐานะสัญลักษณ์ผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แอฟริกาเป็นดินแดนแห่งความเท่าเทียม และเป็นที่จดจำของโลก

Tags: , ,