ภายหลังการทำรัฐประหาร ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซึ่งเป็นรัฐบาลในขณะนั้น ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารและทำความเข้าใจกับประชาชนในเรื่องต่างๆ โดยเทปแรกใช้ชื่อว่า ‘คืนความสุขให้คนในชาติ’ ก่อนที่ภายหลังจะเปลี่ยนชื่อรายการและลักษณะการนำเสนอให้แตกต่างออกไป

‘เราจะทำตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน แล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา…’

ในการออกอากาศครั้งแรก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา สวมชุดเครื่องแบบทหารเต็มยศ พร้อมรับหน้าที่เป็นผู้พูดดำเนินรายการคนเดียว โดยรายการนี้ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.15 น. ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

ช่วงเดือนแรกของรายการเป็นการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจถึงเหตุผลของการรัฐประหารในครั้งนั้น ต่อมาเป็นการรายงานความคืบหน้าในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมถึงการแก้ไขปัญหาประเทศชาติ โดยรวมอาจกล่าวได้ว่า รายการดังกล่าวมีลักษณะเป็นสื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ของรัฐบาลให้ประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบ

ต่อมามีการปรับลักษณะรายการให้มีความผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น โดยพลเอกประยุทธ์เปลี่ยนมาใส่สูทผูกเนกไท รวมถึงชุดไทยและชุดข้าราชการการเมือง แต่ลักษณะรายการยังเป็นการพูดดำเนินรายการคนเดียว และมีรายการใหม่เพิ่มขึ้นมา คือ ‘รายการเดินหน้าประเทศไทย’ ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-18.30 น. ยกเว้นวันศุกร์ที่มีรายการคืนความสุขให้คนในชาติดำเนินรายการอยู่แล้ว

ทั้งนี้ มีการสั่งปรับเปลี่ยนรูปแบบรายการคืนความสุขฯ อีกครั้ง โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อรายการว่า ‘คืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ’ และออกอากาศในวันที่ 15 เมษายน 2559 มีความยาวประมาณ 50 นาที ส่วนรูปแบบรายการเปลี่ยนจากเดิมที่ดำเนินรายการคนเดียวมาเป็นการนั่งสัมภาษณ์แทน โดยมี พันเอกหญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น เป็นผู้ดำเนินรายการและผู้ถามคำถามให้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ตอบ

จนกระทั่งวันที่ 21 ตุลาคม 2559 จึงเปลี่ยนจากรายการคืนความสุขให้คนในชาติ เป็นรายการ ‘ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน’ โดยเนื้อหาพูดถึงการดำเนินงานของรัฐบาลภายใต้หลักการ ‘มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน’ ซึ่งเชื่อมโยงกับพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

อย่างไรก็ตาม รายการเหล่านี้ไม่เป็นที่นิยมมากนัก และมีการยุติการจัดทำรายการในวันที่ 29 มีนาคม 2562 หลังจากออกอากาศทางโทรทัศน์ทุกช่องมานานกว่า 5 ปี พร้อมทิ้งประโยคอำลาในตอนท้ายรายการ

“วันศุกร์ หลายคนก็คงถามว่าเมื่อไรผมจะเลิกพูดสักที ผมก็จะเลิกพูด ผมจะพูดอีกครั้งเดียวเป็นการขอบคุณ เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะพูดรายการวันศุกร์ ดีใจไหม ดีใจนะ เพราะผมพูดมาหมดแล้วละ”

นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่า ที่พลเอกประยุทธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการคืนความสุขฯ ได้เกิดวิวาทะมากมาย เช่น ‘ถ้าใครไม่อยากฟังผมก็ไปฟังช่องอื่น’, ‘วันนั้นเห็นตำราเด็ก ป.1 ผมว่ายากไป บางอันผมก็ตอบไม่ได้เหมือนกัน’, ‘การบริหารราชการแผ่นดิน ผมไม่เห็นว่าจะยากตรงไหน หรืออย่าเพิ่งเบื่อรายการคืนความสุข อาจจะดูละครดึกหน่อย อย่าไปดูละครกันมาก ละครไทยมีแต่ทะเลาะกัน’ ซึ่งได้เกิดคำถามจากประชาชนมากมาย โดยเฉพาะประโยคที่พลเอกประยุทธ์ไล่ให้เปลี่ยนไปดูช่องอื่นหากไม่ต้องการดูรายการคืนความสุขฯ เพราะการฉายผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย นั่นหมายความว่าทุกคืนวันศุกร์ พลเอกประยุทธ์ยึดช่องทีวีทุกช่อง ซึ่งเห็นทีจะให้เปลี่ยนไปดูช่องอื่นคงเป็นไปได้ยาก

Tags: ,