ไอร์แลนด์เหนือเป็นดินแดนแห่งเดียวของสหราชอาณาจักรที่คู่รักเพศเดียวกันยังไม่สามารถแต่งงานกันได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เช่นเดียวกับกฎหมายการทำแท้ง ซึ่งไอร์แลนด์เหนือขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเข้มงวดที่สุดประเทศหนึ่งในโลกในประเด็นเรื่องการทำแท้ง และยังคงเป็นประเทศเดียวในสหราชอาณาจักรที่ไม่อนุญาตให้มีการทำแท้งได้ นอกจากการตั้งครรภ์นั้นอาจจะทำให้ผู้ตั้งครรภ์เสียชีวิตลงได้ หรือในกรณีที่การตั้งครรภ์นี้จะส่งผลเสียอย่างรุนแรงต่อร่างกายและจิตใจของผู้ที่ตั้งครรภ์ในระยะยาวหรือตลอดไป ซึ่งไม่รวมถึงการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการถูกข่มขืน ในขณะที่อีกสามประเทศ (อังกฤษ, สก็อตแลนด์ และเวลส์) ภายใต้สหราชอาณาจักรได้ผ่านกฎหมายให้มีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมาย 

แต่ล่าสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหราชอาณาจักร ได้มีการลงคะแนนเสียงใน 2 ประเด็นคือการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันและการทำแท้งถูกกฎหมายในไอร์แลนด์เหนือ โดยในประเด็นแรกได้รับคะแนนเสียงสนับสนุน 383 ต่อ 73 เสียง ในขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการทำแท้งถูกกฎหมาย ได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนถึง 332 ต่อ 99 เสียง

แต่ถึงอย่างนั้นก็ตาม ใช่ว่าผลจากการลงคะแนนเสียงครั้งนี้จะสามารถผ่านวาระดังกล่าวให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ได้เลย เนื่องจากการลงคะแนนเสียงนี้จะส่งผลให้ออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ก็ต่อเมื่อไอร์แลนด์เหนือไม่สามารถจัดตั้งสภาของตนเองได้ภายในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ สภาของไอร์แลนด์เหนือถูกระงับการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2017 อันมาจากปัญหาทางด้านการเงินที่นำไปสู่ความขัดแย้งของ 2 พรรคการเมืองใหญ่อย่าง DUP และ Sinn Féin ในไอร์แลนด์เหนือ

สำหรับกฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันมีความพยายามผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่สภาไอร์แลนด์เหนือเพื่อลงคะแนนเสียงตั้งแต่ปี 2012 และมีความพยายามถึง 5 ครั้งเลยทีเดียว โดยความพยายามครั้งที่ 5 ซึ่งเกิดขึ้นในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2015 นั้น ผลคะแนนโหวตออกมาเป็น สนับสนุนร่างฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกัน 51 เสียง และไม่สนับสนุน 53 เสียง

ในขณะที่กฎหมายการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันในอังกฤษและเวลส์นั้น มีการผ่านกฎหมายออกมาในเดือนกรกฎาคม 2013 และมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม 2014 ในขณะที่สกอตแลนด์นั้นมีการผ่านกฎหมายในเดือนกุมภาพันธ์ 2014 และมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคมปีเดียวกัน 

สำหรับกฎหมายการทำแท้งในสหราชอาณาจักร หรือที่เรียกว่า The Abortion Act 1967  มีการประกาศใช้และมีผลบังคับใช้ในสหราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 1968 แต่กฎหมายนี้ยกเว้นการบังคับใช้ในไอร์แลนด์เหนือ The Abortion Act 1967 อนุญาตให้มีการทำแท้งได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจากสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองให้ทำแท้งได้ และจะทำแท้งให้ได้ก็ต่อเมื่อผู้ที่ต้องการทำแท้งตั้งครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น 24 สัปดาห์)

สำหรับผู้หญิงชาวไอร์แลนด์เหนือสามารถทำแท้งได้ด้วยสองวิธีก็คือ วิธีที่หนึ่ง ทำแท้งทางกฎหมายผ่าน NHS หรือในคลินิกเอกชนในไอร์แลนด์เหนือ (ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของความเสี่ยงที่ร้ายแรงและระยะยาวต่อสุขภาพจิตหรือร่างกายตามกฎหมาย) และวิธีที่สองคือเดินทางไปอังกฤษ สกอตแลนด์ หรือเวลส์และจ่ายเงินเพื่อยุติการตั้งครรภ์ในคลินิกเอกชน (ตามหลักเกณฑ์ทางกฎหมายสำหรับการเข้าถึงบริการทำแท้งภายใต้ The Abortion Act 1967

ที่มา:

https://edition.cnn.com/2019/07/10/health/northern-ireland-abortion-same-sex-marriage-reform-gbr-intl/index.html

https://www.bbc.com/news/uk-northern-ireland-48924695

https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/northern-ireland-abortion-ban-vote-backlash-dup-a8998631.html

ที่มาภาพ : Peter Nicholls/REUTERS

Tags: , ,