วันนี้ (30 ก.ค.) เวลา 13.00 น. ที่ที่ทำการพรรคอนาคตใหม่ ปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ และ ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพรรค ร่วมแถลงข่าวโครงการ Open FWP Project เปิดแผนงานของพรรคอนาคตใหม่และเครื่องมือการติดตามผลงานของพรรคและ ส.ส.ของพรรค ซึ่งจะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2562 นี้

      

ศิริกัญญา ระบุว่าโครงการนี้มีเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมและติดตามการทำงานของพรรคได้ง่ายขึ้น โดยจะมีข้อมูลสรุปว่าเวลาที่ใช้ไปในการอภิปรายในแต่ละประเด็นประกอบไปด้วยอะไรบ้าง อันดับเวลาผู้อภิปรายสูงสุดมีใครบ้าง แสดงให้เห็นว่า ส.ส. ทั้งหมดเข้าประชุมคิดเป็นเวลากี่เปอร์เซ็นต์ มีการลากี่เปอร์เซ็นต์ มีกลไกให้สามารถติดตามความคืบหน้าของญัตติ กระทู้ และการหารือต่างๆ ว่าถึงขั้นไหนแล้วบ้าง พร้อมรายงานว่าขณะนี้ พรรคได้ยื่นญัตติด่วนเข้าไปไม่ต่ำกว่า 6 ญัตติ และญัตติปกติคือเรื่องที่มาของ ส.ว. 

ประชาชนสามารถเข้าไปดูได้ว่า ส.ส.แต่ละคนกำลังทำงานอยู่ในคณะกรรมาธิการคณะใดบ้าง มีความเชี่ยวชาญในประเด็นใด กำลังทำงานในประเด็นใด หรือปรึกษาหารือในเรื่องใดบ้าง มีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องใดบ้าง มีการแสดงสัดส่วนในการเข้าประชุมสภา โหวตรับหรือไม่รับเรื่องใดบ้าง

ส่วนงานนอกสภาของตัว ส.ส. จะมีเว็บไซต์ใหม่ของพรรคคือ futurecommunity.co ให้ประชาชนสามารถส่งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เข้าไปถึงพรรค เรียกร้องให้มีการผลักดันหรือแก้ไขประเด็นต่างๆ ที่ผ่านมากรณีร้องเรียนต่างๆ ไม่สามารถติดตามข้อมูลได้ว่าถึงไหนแล้ว แต่กลไกนี้จะสามารถช่วยให้ประชาชนสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนต่างๆ ได้ โดยจะมีเลข tracking ของเรื่องร้องเรียนต่างๆ ให้ติดตามได้ทุกขั้นตอน และมีการแสดงข้อมูลให้ดูว่า ส.ส.คนไหนสามารถติดตามแก้ไขได้อย่างรวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพที่สุด และอาจยกระดับไปสู่การแก้กฎหมายหรือการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างได้

รวมถึงการติดตามความคืบหน้าในการดำเนิน 12 นโยบาย ในฐานะฝ่ายค้านที่มีที่นั่ง 81 เสียง แน่นอนว่าบางเรื่องเป็นอำนาจของฝ่ายบริหาร ไม่สามารถดำเนินการได้ แต่ในฐานะของฝ่ายค้าน หลายเรื่องยังสามารถผลักดันภายใต้ข้อจำกัดนี้ได้

ทั้งนี้ ปิยบุตร ระบุว่า แผนงานและร่างกฎหมายที่พรรคอนาคตใหม่จะผลักดันให้เกิดผล ตามนโยบาย 12 ข้อที่ได้สัญญากับประชาชนไว้ อาทิ ด้านนโบายประชาธิปไตย จะผลักดันการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญใหม่  เสนอให้ยกเลิกประกาศ คสช. คำสั่ง คสช.และคำสั่งหัวหน้า คสช., เสนอยกเลิกโทษอาญาในความผิดฐานหมิ่นประมาทและดูหมิ่นและเปลี่ยนเป็นความผิดทางแพ่ง, เสนอยกเลิกมาตรา 14 แก้ไขมาตรา 15 และมาตรา 20 ใน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์, แก้ไขพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และเสนอยกเลิกพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551

Tags: , , ,