เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มี.ค. ชาวเกาหลีเหนือหลายล้านคนออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชาชนสูงสุด ประมาณ 700 คนที่ทำหน้าที่ออกกฎหมาย ซึ่งผู้สมัครมาจากพรรคเดียวคือ พรรคแรงงานของประธานาธิบดีคิมจองอึน

การเลือกตั้งสมาชิกสภาประชาชาชนสูงสุดในเกาหลีเหนือมีขึ้นทุก 5 ปี ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งมีอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไป การเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นการเลือกตั้งครั้งที่ 2 ภายใต้การปกครองของประธานาธิบดีคิมจองอึน ที่มีการเลือกตั้งครั้งแรกไปเมื่อมีนาคม 2014

คิมจองอึน ลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตเปียงยางด้วยเช่นกัน ส่วนผู้สมัครรับเลือกตั้งคนอื่นๆ มีทั้งแรงงาน ชาวนา ปัญญาชนและทหาร ซึ่งสนับสนุนอุดมการณ์และการเป็นผู้นำของคิมจองอึน ด้วยเหตุนี้ พวกเขาได้รับเลือกไปเป็นเหมือนตรายางประทับในการออกกฎหมายเท่านั้น

การเลือกตั้งเป็นหน้าที่และเป็นความรับผิดชอบ การเลือกตั้งคราวก่อน สื่อของรัฐบาลเกาหลีเหนือรายงานว่ามีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 99.97 เปอร์เซ็นต์ และเรียกว่า “การแสดงถึงการสนับสนุนและเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยสมบูรณ์”

บรรยากาศเมื่อวันอาทิตย์คล้ายกับมีงานคาร์นิวัลในกรุงเปียงยาง เด็กๆ ออกมาเดินพาเหรดตามท้องถนน เพื่อให้คนมาออกเสียงเลือกตั้ง มีดนตรีบรรเลงที่หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งประชาชนต่อแถวเตรียมลงคะแนน การเลือกตั้งเริ่มต้นตอน 9 โมงเช้าตามเวลาท้องถิ่น จนถึงช่วงเย็น

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนจะได้รับบัตรเลือกตั้งเพื่อไปลงคะแนนที่คูหา ถ้าพวกเขาเห็นชอบกับผู้สมัครคนนั้น ก็ใส่หย่อนบัตรลงในกล่อง ถ้าไม่เห็นชอบ ก็ขีดฆ่าชื่อคนนั้น และใส่ในกล่องเดียวกัน แต่ก็ไม่มีรายงานว่ามีคนเคยทำหรือไม่

ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเน้นว่า พวกเขาพยายามทำให้ประชาชนทุกคนสามารถไปเลือกตั้งให้ได้มากที่สุด ทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งเคลื่อนที่สำหรับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งได้ และทำให้ช่วงเวลาเลือกตั้งยืดหยุ่น

คิม ชอล ประธานกรรมการการเลือกตั้งในกรุงเปียงยางบอกว่า “ไม่มีใครโหวตต่อต้านผู้สมัคร” เพราะทุกคนรู้จักเธอดี และทำงานเพื่อพวกเขามาตลอด 5 ปี

เจ้าหน้าที่ของพรรคแรงงานกล่าวว่า การเลือกตั้งจะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของประชาชน และการสนับสนุนต่อคิมจองอึนผู้นำสูงสุด ท่ามกลางพายุและความตึงเครียด “พวกเขาต้องแสดงออกอย่างเต็มที่ผ่านการเลือกตั้ง และเพื่อรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี”

เนื่องจากเป็นการเลือกตั้งที่ไม่มีการแข่งขัน แอนเดรียล แลนคอฟ นักวิเคราะห์จาก Korea Risk Group  มองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเหมือนพิธีกรรมทางการเมือง ซึ่งทำให้ผู้มีอำนาจสามารถอ้างว่าประชาชนได้มอบอำนาจให้กับตนเอง

แลนคอฟ ชี้ว่า เกาหลีเหนือกำลังทำแบบเดียวกับประเทศคอมมิวนิสต์อื่นๆ โดยคอมมิวนิสต์ยุคก่อนนั้นเชื่ออย่างบริสุทธิ์ใจว่าพวกเขากำลังสร้างประชาธิปไตยแบบที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อน ดังนั้น พวกเขาจึงต้องการการเลือกตั้ง เพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับตนเอง

 

ที่มา:

https://www.aljazeera.com/news/2019/03/north-koreans-vote-parliament-190310054242841.htm

https://www.voanews.com/a/north-koreans-go-to-polls-to-approve-parliament-lineup/4821989.html

https://www.theguardian.com/world/2019/mar/10/north-koreans-go-to-polls-in-rubber-stamp-election

 

ที่มาภาพ: Ed JONES/ AFP

Tags: ,