หลังจากนายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ทำหนังสือทักท้วงว่าร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจาก สนช. อาจขัดกับหลักการในรัฐธรรมนูญ พร้อมกับเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความ

ช่วงเที่ยงของวันนี้ (15 มี.ค.) นายสมชาย แสวงการ เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่า หลังจากปรึกษาหารือในเรื่องนี้ สนช. จำนวนหนึ่งเห็นว่าน่าจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพื่อให้เกิดความชัดเจน

นายสมชายกล่าวว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการร่วมกันยกร่างว่าจะยื่นในประเด็นใดบ้าง เพราะ สนช. เห็นว่าสิ่งที่นายมีชัยทักท้วงบางประเด็นไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ จึงจะยื่นร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ในประเด็นที่มีความสงสัยให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย โดยการดำเนินการดังกล่าวจะไม่กระทบกับโรดแมปการเลือกตั้ง เพราะร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ได้ขยายเวลาบังคับใช้เพื่อให้รองรับการทำไพรมารีโหวต 90 วัน ซึ่งคาดว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัยไม่เกินนั้น

ขณะที่การรวบรวมรายชื่อซึ่งต้องมีสมาชิก สนช. 25 คนเข้าชื่อเพื่อยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ คาดว่าจะเสร็จสิ้นในวันที่ 16 มี.ค. โดยถ้านับจากผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งผู้ที่ไม่ร่วมประชุม จะมี 41 คน ขณะเดียวกัน ผู้ที่ลงมติเห็นชอบก็ร่วมลงชื่อได้ หากมีบางประเด็นที่ติดใจ

ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. นายสมชายกล่าวว่าถ้ายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญอาจกระทบต่อโรดแมปการเลือกตั้ง

ทั้งนี้ หากมีการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความ ความเป็นไปได้สองทางที่จะเกิดขึ้นคือ

หนึ่ง ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง แต่วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญ

สอง ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าบางข้อความขัดกับรัฐธรรมนูญ โดยข้อความดังกล่าวจะตกไป และนายกฯ นำกฎหมายขึ้นทูลเกล้าฯ

อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครยืนยันได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาวินิจฉัยไม่เกิน 90 วัน และถ้าศาลรัฐธรรมนูญใช้เวลาเกินกว่านั้น การเลือกตั้ง ก.พ. 62 ก็จะต้องเลื่อนออกไปโดยปริยาย

 

ที่มาภาพ: REUTERS/Jorge Silva

ที่มา:

https://www.khaosod.co.th/politics/news_841647

https://www.prachachat.net/politics/news-128570

Tags: , , , , , ,