เริ่มจากผู้บริจาคชายชาวนิวซีแลนด์ 3 คนที่ติดเชื้อเอชไอวี (HIV) แต่มีปริมาณไวรัสในเลือดต่ำจนไม่สามารถตรวจจับได้ด้วยวิธีมาตรฐาน สู่ธนาคารสเปิร์มสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งแรกของโลกในชื่อ ‘Sperm Positive’ 

ซึ่งถือกำเนิดโดย the New Zealand Aids Foundation, Positive Women Inc และ Body Positive Inc ที่หวังลดตราบาปและสร้างการอยู่ร่วมในสังคมระหว่างผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวีและคนอื่นๆ  ผ่านการให้การศึกษา

โดยธนาคารสเปิร์มจะรับบริจาคจากผู้บริจาคสเปิร์มที่ติดเชื้อในระดับต่ำจนไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยการตรวจเลือดแบบมาตรฐาน โดยที่ผู้ติดเชื้อเหล่านั้นไม่ได้หายขาดจากเชื้อเอชไอวี แต่หมายความว่าการรักษาของพวกเขาได้ผลดีและไม่สามารถแพร่เชื้อได้อีกต่อไป ไม่ว่าจะผ่านการมีเพศสัมพันธ์หรือการคลอดบุตร 

มาร์ค โทมัส (Mark Thomas) แพทย์โรคติดเชื้อและรองศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์ อธิบายว่า ที่ผ่านมาเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงทางความคิดที่เกิดขึ้นในประชาชนชาวนิวซีแลนด์ หลังจากทำงานกับผู้ติดเชื้อเอชไอวีมานานกว่า 30 ปี แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากมายที่ต้องทนทุกข์กับการตีตรา

“ตราบาปในชีวิตสามารถนำไปสู่การใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ทำให้การรักษาเอชไอวีมีประสิทธิภาพน้อยลง และเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ นอกจากนั้นยังอาจส่งผลกระทบให้ผู้ติดเชื้อหลายคนหวาดกลัวกับตราบาปและการแบ่งแยกจากสังคม จนหลีกหนีการตรวจสอบและการรักษา”

ดาเมียน รูล นีล (Damien Rule-Neal) คือชายผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อเอชไอวีตั้งแต่ปี 1999 และไม่สามารถตรวจพบเชื้ออีก หลังจากเริ่มการรักษาเมื่อ 18 ปีก่อน เขาอธิบายว่า ในหมู่ประชาชนชาวนิวซีแลนด์ยังขาดการศึกษาเกี่ยวกับ ‘เชื้อเอชไอวีที่ไม่สามารถตรวจสอบได้’ และเขาเคยมีมลทินเรื่องเอชไอวีที่ส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องงานและชีวิตส่วนตัว

 “ผมมีเพื่อนหลายคนที่อาศัยอยู่กับเชื้อเอชไอวีไปพร้อมๆ กับการมีลูก ชีวิตไม่ได้หยุดสิ้นหลังจากการวินิจฉัยเชื้อ ผมหวังว่าเราจะสามารถกำจัดมลทินจากเอชไอวีออกไปได้”

ทั้งนี้ ธนาคารสเปิร์มสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวีแห่งแรกของโลกนี้จะเป็นเพียงช่องทางออนไลน์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อได้มีโอกาสที่จะสร้างชีวิตและสร้างการรับรู้ว่าบริการด้านการช่วยเหลือผู้มีบุตรเปิดกว้างสำหรับพวกเขา

ธนาคาร Sperm Positive จะไม่เป็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์ด้วยตัวเอง แต่จะช่วยจับคู่ความต้องการของฝ่ายที่ต้องการบริจาคกับฝ่ายที่ต้องการรับบริจาคเท่านั้น ก่อนจะส่งต่อไปที่คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากในพื้นที่

โดยธนาคารออนไลน์จะเปิดให้บริการในวันเอดส์โลกหรือวันที่ 1 ธันวาคมนี้ซึ่งธนาคารสเปิร์มยืนยันว่าผู้บริจาคจะต้องมีเชื้อเอชไอวีในระดับต่ำและไม่สามารถส่งต่อเชื้อได้แล้วเท่านั้น

ที่มา

https://www.theguardian.com/world/2019/nov/27/new-zealand-launches-worlds-first-hiv-positive-sperm-bank

https://www.abc.net.au/triplej/programs/hack/new-zealand-launches-worlds-first-hiv-positive-sperm-bank/11741928