ช่วงนี้เป็นฤดูสำหรับชายไทยอายุ 21 ปีที่ไม่ได้เข้าเรียน รด. ต้องเข้ารับการจับใบดำใบแดง คัดเลือกเป็นทหารเกณฑ์ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

เช้าวันนี้ (4 เมษายน 2562) เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตปี 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อดีตประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางมาขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ที่หน่วยคัดเลือกทหารภายในโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกษสุวรรณ) เทศบาลนครสมุทรปราการ

โดยเนติวิทย์ได้ห้อยป้าย ‘นายสั่งมา’ ซึ่งพิมพ์ลงในกระดาษที่มีหน้าตาคล้ายบัตรเลือกตั้ง ทั้งนี้ กระดาษใบดังกล่าวยังมีสัญลักษณ์ของพรรคต่างๆ ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นรูปแม่เหล็กพร้อมคลื่นแรงดูด โดยมีข้อความต่อท้ายว่า ‘ผมไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ’ เขาให้เหตุผลที่ห้อยบัตรดังกล่าวว่า ยังมีข้อสงสัยเรื่องจำนวนผู้ใช้สิทธิกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้ไม่ตรงกัน รวมทั้งในประเด็น การเลือกตั้งล่วงหน้าที่มีกระแสข่าวว่า ทหารเกณฑ์ในค่ายทหารถูกบังคับให้เลือกพรรคใดพรรคหนึ่งโดยเฉพาะ

ส่วนป้าย “เกณฑ์นายพลกลับกรมกอง” นั้น เนติวิทย์กล่าวว่า เขาขอเปิดแคมเปญเรียกร้องให้นายพลทหารที่ไปนั่งในคณะกรรมการบอร์ดบริหารตามองค์กรต่างๆ และบางส่วนที่เตรียมตัวเป็นสมาชิกวุฒิสภา กลับเข้าไปเป็นทหารอาชีพ เลิกแทรกแซงการเมืองไทย ส่วนเรื่องการเกณฑ์ทหารนั้น เขายังยืนยันให้ยกเลิก เนื่องจากการรับใช้ประเทศชาติยังมีอีกหลายวิธี