‘เห็ด’ เป็นอาหารยอดนิยมสำหรับคนรักสุขภาพมาโดยตลอดก็จริง แต่ในวันนี้ โลกค้นพบว่า เห็ดอาจช่วยกู้สมองได้มากกว่าที่เราเคยรู้ 

งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ระบุว่า ผู้สูงวัยที่บริโภคเห็ดมากกว่า 300 กรัมต่อสัปดาห์ จะมีโอกาสช่วยลดอาการสมองเสื่อมหรือบกพร่องทางสติปัญญาลง 50% โดยในรายละเอียดอธิบายว่า ความบกพร่องทางสติปัญญาที่เห็ดสามารถช่วยได้ หมายรวมทั้งอาการหลงลืม สูญเสียความทรงจำ รวมถึงการสูญเสียความสามารถทางด้านภาษาและการมองเห็น

ทีมวิจัยเชื่อว่าความสามารถนี้ของเห็ดเกิดจากสารประกอบเฉพาะที่เรียกว่า ‘ergothioneine’ ที่พบในเห็ดเกือบทุกชนิด โดยสารประกอบตัวนี้ จะทำหน้าที่ต้านอนุมูลอิสระและการถดถอยของสมอง ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสารที่มนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ได้ด้วยตนเอง แต่ต้องรับผ่านแหล่งอาหาร

งานวิจัยอ้างถึงเห็ดที่บริโภคกันทั่วไปทั้งหมด 6 ชนิด ได้แก่ เห็ดเข็มทอง เห็ดนางรม เห็ดชิตาเกะ เห็ดแชมปิญอง รวมถึงเห็ดแห้งและเห็ดกระป๋อง

ดร. เออร์วิน เชียห์ (Irwin Cheah) นักวิจัยอาวุโสด้านชีวเคมีของโครงการอธิบายว่า งานวิจัยได้สำรวจผู้สูงอายุชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสิงคโปร์และมีอายุมากกว่า 60 ปี จำนวน 600 คน ผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบ ซึ่งพิจารณาร่วมกับข้อมูลทางด้านประชากรศาสตร์ ประวัติทางการแพทย์ ปัจจัยทางจิตวิทยา และนิสัยการบริโภคอาหาร รวมถึงความดันโลหิต น้ำหนัก ส่วนสูง แรงบีบมือ และอัตราเร็วในการเดิน ต่อจากนั้น ผู้เข้าร่วมการทดสอบจะได้รับการประเมินทางประสาทวิทยาตามขั้นตอนมาตรฐานราว 2 ชั่วโมงพร้อมกับการประเมินภาวะสมองเสื่อม

นอกจากนั้น ในงานวิจัยก่อนหน้านี้ของ ดร. เออร์วินพบว่าสารประกอบ ergothioneine อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงต่อโรคทางระบบประสาท อย่างเช่นอัลไซเมอร์ รวมถึงยังพบว่าสาร hericenones, erinacines, scabronines และ dictyophorines ที่บรรจุอยู่ภายในเห็ดบางชนิดอาจสามารถช่วยสังเคราะห์และส่งเสริมเจริญเติบโตของเส้นประสาทได้ด้วย และยังช่วยออกฤทธิ์ทางชีวภาพยับยั้งการผลิต beta amyloid และ phosphorylated tau และ acetylcholinesterase ที่เป็นต้นเหตุของโรคอัลไซเมอร์

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่หนักแน่น ทีมวิจัยเตรียมที่ทดลองแบบสุ่มด้วยสารประกอบบริสุทธิ์ของ ergothioneine และส่วนผสมจากพืชอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

 

ที่มา:

 

Tags: , ,