คำว่า ‘บ้าน’ เป็นคำที่ทำให้คิดถึงความรัก ความสุข และความอบอุ่นอยู่เสมอ แน่นอนว่าไม่ใช่แค่บ้านที่เป็นกายภาพ แต่หมายถึงสมาชิกครอบครัวที่พร้อมหน้าพร้อมตา และบรรยากาศที่ทุกคนในบ้านได้แชร์โมงยามดีๆ ด้วยกัน 

บ้านในความหมายแบบนั้นอาจทำให้นึกถึงครอบครัวขยายที่สมาชิกมีทั้ง ปู่ย่าตายาย ลุงป้าน้าอา พ่อแม่ ลูก ต่างไปจากครอบครัวส่วนใหญ่ที่เป็นครอบครัวเดี่ยว มีแค่พ่อแม่ ลูก เพราะที่อยู่อาศัยทุกวันนี้ ยิ่งอยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวกสบาย ยิ่งใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเท่าไหร่ ก็ยิ่งจะมีแต่พื้นที่เล็กลง ยากที่จะเกิดครอบครัวขยายที่คนหลายรุ่นจะมาอยู่อาศัยร่วมกันได้

แต่จากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างอายุ 15-65 ปี จำนวน 400 คนทั่วประเทศ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาพบข้อมูลที่สนใจว่า กลุ่มตัวอย่างถึง 70.8% ต้องการอยู่อาศัยในบ้านที่ประกอบด้วยสมาชิกหลายรุ่นมากกว่าจะอยู่แบบครอบครัวที่มีเพียงพ่อแม่ลูก เนื่องจากหลากหลายเหตุผล แต่เหตุผลที่มาเป็นอันดับ 1 คือ ความรักและความอบอุ่นจากการที่สมาชิกในครอบครัวดูแลกัน ตามมาด้วยการก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว มีการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ จากคนรุ่นก่อนสู่คนรุ่นหลัง

หลายบ้านที่มีเด็ก อาจกำลังกลุ้มใจกับลูกหลานติดจอ หรือคนแก่ที่ลูกหลานแยกบ้านออกไปอาจรู้สึกโดดเดี่ยว จนเกิดปัญหาสุขภาพจิต การที่นำคนสองรุ่นนี้มาอยู่ร่วมกันก็มีข้อดีมากมาย เพราะเมื่อคนสองรุ่นมีโอกาสได้ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วก็จะช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น ช่วยลดช่องว่างระหว่างวัย และช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดของคนสองช่วงวัย เช่น เด็กช่วยเติมความสดใส ปู่ย่าตายายก็ช่วยอบรมขัดเกลาอีกแรงหนึ่ง นอกเหนือจากพ่อแม่ที่อาจยุ่งกับหน้าที่การงาน หรือช่วยเติมอาหารสมองให้กับเด็กผ่านประสบการณ์ความรู้ของผู้สูงวัย และได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ไม่รู้สึกเหงา หรือ โดดเดี่ยว ทำให้สุขภาพกายและใจดี มีอายุยืนยาวขึ้น

การอยู่อาศัยร่วมกันของคนหลากหลายช่วงวัย เรียกว่า ‘INTERGENERATION’ ซึ่งที่อยู่อาศัยทุกวันนี้อาจยังไม่ตอบโจทย์นี้นัก เนื่องจากว่าครอบครัวคนไทยส่วนใหญ่ยังเป็นครอบครัวเดี่ยว และคนรุ่นใหม่มักจะต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ดูเหมือนจะไม่ไปด้วยกันกับการอยู่เป็นครอบครัวขยายสักเท่าไหร่ แต่ก็มีข้อมูลน่าสนใจว่า แนวโน้มครอบครัวขยายกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ประกอบกับอีกไม่นานที่สังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

เพื่อให้ที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่ความสุขของคนทุกเจนเนอเรชั่นอย่างแท้จริง MULBERRY GROVE Sukhumvit by MQDC จึงเป็นโครงการที่อยู่อาศัยโครงการแรก ที่ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้ชีวิต ในแบบ Intergeneration อย่างแท้จริง ภายใต้ความเชื่อว่าความสุขที่แท้จริงนั้นคือการแลกเปลี่ยน และการใช้เวลาอยู่ด้วยกันภายในครอบครัว

พื้นที่ที่จำกัดไม่เป็นปัญหาอีกต่อไป เมื่อใช้การออกแบบมาแก้ปัญหา โครงการคอนโดมิเนียม MULBERRY GROVE Sukhumvit สร้างอาคารและออกแบบสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงความเหมาะสมของคนทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นด้านกายภาพที่เป็นส่วนประกอบสำคัญของการมีชีวิตที่ดี เช่น อากาศที่สะอาดปราศจากมลภาวะ น้ำที่มีคุณภาพสำหรับใช้อุปโภคบริโภค แสงสว่างที่ควบคุมให้มีความเหมาเจาะพอดีทั้งการทำกิจกรรมต่างๆ และการพักผ่อน สภาพอวดล้อมที่เอื้อให้เกิดการเคลื่อนไหว อุณหภูมิที่พอดี ตลอดจนเรื่องเสียง และการคัดเลือกวัสดุที่ปลอดภัยมาใช้ จากนั้นจึงต่อยอดไปสู่การส่งเสริมสภาพจิตใจ ที่ทำให้คนอยู่อาศัยมีความสุข สุขภาพจิตดี ซึ่งจะส่งต่อให้ชุมชนเข้มแข็ง  

โดยฟังก์ชั่นต่างๆ ของโครงการคอนโดมิเนียม MULBERRY GROVE Sukhumvit ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสมาชิกครอบครัวทุกเจเนอเรชั่น ขณะเดียวกันยังรวมทุกคนในบ้านเอาไว้ได้ โดยพื้นที่กลางของครอบครัวไม่ได้เป็นแค่พื้นที่สำหรับนั่งเล่นเท่านั้น แต่เป็นบ้านที่ทุกคนในครอบครัวสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่ดีที่สุด มีความสุขที่สุด ไม่ว่าจะเป็นวัยไหนก็ตาม ประกอบด้วย

  •  LIVING ROOM  ห้องนั่งเล่น และห้องทานอาหาร ที่เชื่อมต่อกัน ซึ่งจะเป็นพื้นที่ที่นำทุกคนมารวมกันโดยมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับทุกคนในครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ร่วมกัน
  • NOOK MULTI-PURPOSE SPACE พื้นที่อเนกประสงค์ นี้สามารถกลายเป็นสถานที่โปรดของทุกคน ว่าเป็นจะเป็นมุมอ่านหนังสือการศึกษาสำหรับเด็กๆ มุมสำหรับอ่านหนังสือ ทานน้ำชาของคุณแม่ หรือเป็นมุมจัดสวนสำหรับคุณปู่
  • A SPACIOUS MASTER BEDROOM ออกแบบมาให้มีสภาพแวดล้อมที่กว้างขวาง รองรับการเข้าถึงของ Wheel Chair รอบบริเวณ และมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทุกคน

เพื่ออากาศที่บริสุทธิ์สำหรับทุกคนในครอบครัว และเพื่อประหยัดพลังงาน โครงการได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการใช้กรองอากาศจากภายนอกอาคาร เพื่อเป็นการบำบัดอากาศที่เข้ามาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความมั่นใจในคุณภาพของอากาศภายในตัวอาคาร เพราะมีระบบตรวจจับระดับของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และในขณะเดียวกันก็นำอากาศบริสุทธิ์เข้ามาภายในตัวอาคารอีกด้วย

สำหรับพื้นที่ส่วนกลางก็ถูกออกแบบมาให้ลูกบ้านของโครงการทุกช่วงวัยได้ทำกิจกรรมที่ตนเองสนใจ เพื่อให้สุขภาพดีทั้งกาย ใจ และชุมชน ได้แก่

  1. INTERGENERATION WELL – BEING เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีของคนทุกเจเนอเรชั่น ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพที่คอยให้คำปรึกษา และความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. รวมถึงสระว่ายน้ำมากถึง 4 สระ ที่ถูกออกแบบตามความเหมาะสมของแต่ละช่วงวัย ทั้ง INFINITY SKY POOL, HYDROTHERAPY POOL, THERMAL POOL และ CHILDREN’S POOL นอกจากนี้ยังมี SKY – HIGH GYM STUDIO เพื่อตอบโจทย์คนรักสุขภาพด้วยอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ครบครันจากแบรนด์ที่ดีที่สุด และ PRIVATE SKY – HIGH ONSEN ออนเซนส่วนตัว ที่สามารถจองล่วงหน้าเพื่อใช้บริการกับคนในครอบครัว เป็นต้น
  2. INTERGENERATION KNOWLEDGE พื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่หลากหลายภายในโครงการ ด้วย PRIVATE STUDY STUDIO พื้นที่ส่วนตัวสำหรับทำงาน ทำการบ้าน หรือเรียนพิเศษ ที่สามารถจองเพื่อใช้งานส่วนตัวได้ รวมถึง THE MULBERRY’S LIBRARY ห้องสมุดที่จะรวบรวมหนังสือประเภทต่าง ๆ ไว้อย่างครบครัน 
  3. INTERGENERATION SOCIAL LIFESTYLE SUITE พื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สานความสุข ทั้ง GRAND PRIVATE FAMILY ROOM ห้องกิจกรรมต่างๆ สำหรับครอบครัว ภายในมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน, RESIDENCE LOUNGE เลานจ์สุดหรู พื้นที่สำหรับการพักผ่อน เพลิดเพลินกับทิวทัศน์แม่น้ำเจ้าพระยาและบางกระเจ้า พร้อมบริการ Afternoon Tea ฟรีทุกวัน, PRIVATE STYLE ATELIER ห้องแต่งตัว แต่งหน้า ทำผม และทำเล็บสำหรับคุณผู้หญิง ที่สามารถเรียกช่างมาเสริมความงามแบบส่วนตัวได้อีกด้วย
  4. INTERGENERATION NATURE สร้างที่อยู่อาศัยให้อยู่คู่ธรรมชาติ กับ 3 สวน ทั้ง GOURMET COURTYARD สวนปลูกพืชผักสวนครัวที่ลูกบ้านสามารถมาร่วมกันปลูกผักไว้รับประทานเองได้ ซึ่งทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลสวนผักเพื่อนำมาบริการให้สำหรับลูกบ้าน, ENGLISH COURTYARD สวนหน้าบ้านที่ออกแบบเป็นสวนในสไตล์อังกฤษ, INTERGENERATION COURTYARD พื้นที่สำหรับทุกเจเนอเรชั่นได้มาใช้เวลาร่วมกัน
  5. INTERGENERATION MULBERRY SERVICE ยกระดับคุณภาพชีวิต กับการบริการครบครัน ทั้ง WELLNESS MANAGER เจ้าหน้าที่ดูแลและให้คำปรึกษาด้านการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ, COMPLIMENTARY AFTERNOON TEA มีบริการน้ำชาและอาหารว่างให้แก่ลูกบ้านฟรี เป็นต้น

โครงการ MULBERRY GROVE Sukhumvit ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ห่างจากรถไฟฟ้า BTS สถานีเอกมัย เพียง 250 เมตร ซึ่งเป็นศูนย์กลางของย่านธุรกิจสำคัญของกรุงเทพฯ และเป็นศูนย์กลางของการดำเนินชีวิต และวัฒนธรรม ที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการ โดยละแวกใกล้เคียงมีย่านธุรกิจ ศูนย์การค้าแหล่งความบันเทิง โรงพยาบาลชั้นนำ และระบบขนส่งสาธารณะที่สะดวกสบาย โดยเราคำนึกถึงการใช้ชีวิตของแต่ละช่วงวัยให้มีความลงตัวมากที่สุด ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ http://bit.ly/30QGsTH  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 084-2442456

Tags: , , , ,