คุณเคยสังเกตใบหน้าของตนเอง หรือใบหน้าบุคคลดังระดับโลกหรือเปล่า?

รู้ไหมว่าใบหน้าของคุณและคนเหล่านั้นกำลังบอกว่าคุณชื่ออะไร

เพราะงานวิจัยชิ้นหนึ่งแสดงให้เห็นว่า ภายใต้ใบหน้าของแต่ละคนนั้น (อาจ) เป็นที่มาของชื่อคุณเอง!

ทีมนักวิจัยของมหาวิทยาลัยฮีบรูแห่งเยรูซาเล็ม (Hebrew University of Jerusalem) ร่วมกันค้นหาคำตอบของประเด็นดังกล่าวผ่านการทดสอบเชิงจิตวิทยาภายใต้ชื่อ “We Look Like Our Names: The Manifestation of Name Stereotypes in Facial Appearance” โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับการเผยแพร่ลงในวารสาร Personality and Social Psychology เรียบร้อยแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ผู้วิจัยใช้วิธีสำรวจควบคู่ไปกับการใช้งานคอมพิวเตอร์อัลกอริทึม ซึ่งใช้กระบวนการแก้ปัญหา รวมถึงผลลัพธ์ที่อธิบายออกมาเป็นขั้นตอน ผ่านสมมติฐานว่าใบหน้าของตัวบุคคลอาจเป็นภาพสะท้อนของชื่อได้

จากการวิเคราะห์และสังเกตใบหน้าตัวอย่างมากถึง 94,000 ตัวอย่าง และจากการทดลองโดยให้คอมพิวเตอร์จับคู่ใบหน้าที่ปรากฏกับชื่อ (โดยมีคำตอบให้เลือก 2 ข้อ) พบว่าคอมพิวเตอร์ตอบถูกถึง 60%

อีกทั้งใช้วิธีทดลองสุ่มเลือกใบหน้าของคนแปลกหน้าทั้งเพศชายและหญิงให้คนซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างทำการทดลองเดาชื่อ โดยมีคำตอบให้เลือกประมาณใบหน้าละ 4-5 ข้อ ผลการวิจัยระบุว่ากลุ่มตัวอย่างตอบชื่อถูกตรงตามใบหน้าประมาณ 35% จากทั้งหมด และมีแนวโน้มเลือกชื่อถูกมากกว่า 3 ครั้ง ซึ่งจากการศึกษาแบบมีส่วนร่วมยังคงเลือกที่จะจับคู่หน้าได้อย่างถูกต้องกับชื่อ ตลอดจนรูปแบบอื่นๆ ของการทดลองที่แปรผันไปตามเงื่อนไข

“เรามุ่งศึกษางานวิจัยครั้งนี้มากกว่า 12 ครั้ง” โยนาต ซเวบเนอร์ (Yonat Zwebner) นักจิตวิทยาสังคม หนึ่งในทีมผู้วิจัยกล่าวว่า “ในแต่ละครั้งที่ทำงาน ก็มักจะมีแต่เรื่องที่น่าประหลาดใจอยู่ตลอด”

การวิจัยเชื่อว่านี่เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันระหว่างชื่อและลักษณะของตัวคุณเองว่าจะเป็นอย่างไร “การศึกษานี้แนะนำว่าใบหน้าที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงความคาดหวังของสังคมว่าแต่ละบุคคลจะมีลักษณะของชื่อตามลุกส์ของตัวเอง” ผู้เขียนการศึกษานี้กล่าว “ค่านิยมทางสังคมอาจจะมีอิทธิพลต่อใบหน้าของคน”

หลังจากงานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็เกิดข้อสงสัยตามมาจาก เคธี มอนด์ลอช (Cathy Mondloch) นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยบร็อก (Brock University) ประเทศแคนาดา ซึ่งเธออยากเห็นงานวิจัยที่ต่อยอดจากการทดลองดังกล่าวต่อไป อย่างเช่น ที่มาของการตั้งชื่อแปลกๆ ที่ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เป็นต้น

สำหรับวิธีที่ผลงานวิจัยสรุปออกมาน่าจะมีส่วนสำคัญให้พ่อแม่ยุคใหม่เลือกที่จะตั้งชื่อลูกของตนเองจากใบหน้ามากกว่าที่จะตั้งชื่อเล่นแปลกๆ ก็เป็นได้

Cover: pexels.com​

อ้างอิง:

Tags: