ในวันที่ภาพถ่ายหาดูได้เพียงแค่เปิดสมาร์ตโฟน แต่ใช่ว่าภาพทุกภาพจะอยู่ในนั้น The Momentum จึงอยากชวนชมภาพถ่าย ‘ในหลวง’ โดยศิลปินและช่างภาพระดับประเทศ 89 คน ที่มารวมอยู่ด้วยกันกลางใจเมือง

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดนิทรรศการภาพถ่าย ‘น้อมรำลึกในหลวง ร.9’ ที่จัดแสดงภาพถ่าย 89 ภาพ จากช่างภาพ 89 คน

อาทิ วรนันทน์ ชัชวาลทิพากร, ชำนิ ทิพย์มณี, ทวีพงษ์ ประทุมวงษ์, วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ เป็นต้น ซึ่งได้พร้อมใจถ่ายทอดความรู้สึกและความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านผลงานภาพถ่ายหลากหลายแนว

ภาพทั้งหมดจัดแสดงเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆ อาทิ ภาพที่สะท้อนถึงความจงรักภักดี ภาพโครงการพระราชดำริ และภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พสกนิกรชาวไทยและต่างชาติพร้อมใจร่วมแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นิทรรศการภาพถ่าย ‘น้อมรำลึกในหลวง ร.9’ จัดแสดง ณ บริเวณผนังโค้งชั้น 3-5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร หรือ BACC ตั้งแต่วันนี้ – 27 พ.ย. 59