เชิญชม แมตต์ เดมอน นักแสดงฮอลลีวูด ที่ร่วมทำงานกับองค์กร Water.org เพื่อแก้ปัญหาการเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดและห้องน้ำ กล่าวในการประชุมเศรษฐกิจโลกปีนี้ เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดอีกครั้ง ปัญหาการเข้าไม่ถึงน้ำสะอาดถูกแก้ไขในโลกตะวันตกเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว แต่ปัจจุบันยังมีคนอีกกว่า 780 ล้านคน ที่ไม่มีแม้กระทั่งน้ำสะอาดไว้ดื่ม

Tags: ,