เทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับ Brexit เป็นครั้งแรก ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทูตทั่วโลก เธอยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงออกจากตลาดเดียว (Single Market) ของสหภาพยุโรป มั่นใจว่าการออกจากสหภาพยุโรปจะส่งผลดี และไม่ต้องการเห็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

Tags: ,