แจ็ก หม่า ผู้ก่อตั้งและประธานาธิบดีบริหารกลุ่มบริษัทอาลีบาบา ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกปี 2017 บนเวทีเสวนาเขาได้พูดคุยและถกประเด็นเกี่ยวกับอนาคตของการค้าออนไลน์และกระแสโลกาภิวัตน์ ซึ่งเป็นที่น่าจับตามอง ณ ขณะนี้ พร้อมทั้งแสดงทัศนะว่าอเมริกาล้มเหลว เพราะลงทุนกับวอลล์สตรีทและสงครามมากเกินไป แทนที่จะลงทุนกับการพัฒนาคนและโครงสร้างพื้นฐาน

Tags: , ,