หลากอารมณ์และความรู้สึกของผู้ร่วมวิ่ง และที่คอยให้กำลังใจในภารกิจครั้งสำคัญ ของ ตูน-อาทิวราห์ คงมาลัย หรือตูน Bodyslam ที่ได้ล่วงผ่านระยะวิ่งมาเกินครึ่งทางแล้วกับ #ก้าวคนละก้าว

โครงการที่เป็น ก้าววิ่งที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเขา ตลอด 10 วัน 400 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ – อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงพยาบาลบางสะพานในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ที่ขาดแคลน

Tags: ,