สถานีอวกาศนานาชาติ (International Space Station) นำกล้องโทรทรรศน์ Mini-EUSO (Extreme Universe Space Observatory) มาใช้งานด้านการศึกษาเกี่ยวกับโลกและห้วงอวกาศ 

กล้องโทรทรรศน์ Mini-EUSO พัฒนาขึ้นโดยทีมวิจัย Riken สถาบันวิจัยทางกายภาพและเคมีของญี่ปุ่น ร่วมกับฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมของลอรีอัล (L’Oréal Research and Innovation) ที่เชี่ยวชาญการถ่ายภาพผิวและการประมวลผลข้อมูล ทำให้สามารถยกระดับคุณภาพและวิเคราะห์ภาพที่ได้จากกล้องโทรทรรศน์นี้ได้ดียิ่งขึ้น 

ทั้งการสำรวจติดตามห้วงอวกาศ และการตรวจสอบสภาพผิวหนัง ต่างก็ต้องใช้อุปกรณ์เก็บภาพที่ละเอียดและเป็นเลิศ ซึ่งนักวิจัยด้านอวกาศจาก 16 ประเทศในโครงการ EUSO มีเป้าหมายที่จะค้นหาปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยจะเกิดขึ้นบนโลกหรืออวกาศ และสร้างแผนที่แบบไดนามิกของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศของโลก โครงการ EUSO จึงพัฒนาเครื่องตรวจจับแบบใหม่ที่อาศัยการถ่ายภาพแบบความยาวคลื่นที่หลากหลาย เพื่อตรวจจับและศึกษาสิ่งที่ไม่เป็นที่รู้จัก รังสีคอสมิค หรืออุกกาบาตจากดวงดาวที่พุ่งมายังโลก

เป้าหมายของลอรีอัล คือ การพัฒนาเครื่องถ่ายภาพช่วงคลื่นละเอียดสูงเต็มรูปแบบสำหรับการนำไปใช้กับร่างกาย เพื่อทำความเข้าใจลักษณะและแยกแยะคุณสมบัติของผิวหนัง เช่น สีผิว ความผิดปกติของเม็ดสี และโรคผิวหนัง ได้ดียิ่งขึ้น งานวิจัยร่วมครั้งนี้ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบถ่ายภาพและเครื่องตรวจจับ ไปจนถึงการประมวลผลข้อมูลและการพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับการแยกคุณลักษณะและการระบุตัวตน

อุปกรณ์ทั้งสองประเภท ได้รับการพัฒนาขึ้นมาพร้อมๆ กัน เพื่อใช้กับผิวหนังและอวกาศ แม้ว่าเครื่องตรวจจับจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของเป้าหมายและการปฎิบัติ แต่อัลกอริทึมที่พัฒนาโดยทีม R&I ของลอรีอัลสำหรับผิวหนัง ก็สามารถนำไปใช้งานกับห้วงอวกาศได้เช่นกัน ขณะที่การวิเคราะห์ต่างๆ เช่น การจดจำรูปแบบระดับท้องถิ่น และการแบ่งแยกภาพเพื่อกำหนดพื้นที่เฉพาะบนใบหน้ามนุษย์ ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของผิวหนัง ก็สามารถใช้งานข้อมูลจาก Mini-EUSO ที่มาจากสถานีอวกาศนานาชาติ 

สำหรับ RIKEN คือองค์กรวิจัยด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ก่อตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2460 มีบทบาทในการบุกเบิกงานวิจัยนวัตกรรมในสาขาที่ครอบคลุมวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ตั้งแต่ชีววิทยาวิวัฒนาการและประสาทวิทยาศาสตร์ จนถึงฟิสิกส์ควอนตัม และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ส่วนลอรีอัล คือองค์กรธุรกิจด้านความงามที่มีอายุมากกว่า 100 ปี ให้ความสำคัญและสนับสนุนงานค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ทั้งสองหน่วยงานร่วมงานกันมาแล้ว 3 ปี ถือเป็นการจับมือกันของนักวิทยาศาสตร์ต่างสาขา ที่น่าจะนำไปสู่การผลักดันความก้าวหน้า วิธีการวิจัยและการเก็บข้อมูลได้ดียิ่งขึ้น

Tags: , , , ,