“ปี 2020 ในนิยายวิทยาศาสตร์: อาณานิคมดาวอังคาร, เครื่องสร้างอาหารจากแสงอาทิตย์, หุ่นยนต์รับใช้ ปี 2020 ในความเป็นจริง:”

 

Tags: