เคลาดิโอ โซปราเซตติ (Claudio Sopranzetti)  นักมานุษยวิทยา ปัจจุบันเป็นนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ  มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด ได้รับรางวัลมาร์กาเร็ต มี้ด อวอร์ด ประจำปี 2019 จากผลงานหนังสือ Owners of the Map: Motorcycle Taxi Drivers, Mobility, and Politics in Bangkok ที่ทำให้ได้รับรางวัลนี้มาจากวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

โซปราเซตติศึกษามอเตอร์ไซค์รับจ้างในช่วงวิกฤติการเมืองไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีการชุมนุม การปราบปรามผู้ชุมนุมด้วยความรุนแรง และการรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เขาใช้เวลาทั้งหมด 8 ปี ทั้งการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และเก็บข้อมูลภาคสนามในกรุงเทพเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 24 เดือน ระหว่างปี พ.ศ. 2552-2554 ผ่านการเป็นผู้ใช้บริการ สังเกตและสัมภาษณ์มอเตอร์ไซค์รับจ้างในกรุงเทพ

เขาวิเคราะห์ว่าคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายจากต่างจังหวัดต่อรองกับเมืองอย่างไร จากทักษะความชำนาญที่พวกเขามี ด้วยการใช้ร่างกายและความสัมพันธ์ทางสังคม ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัดของกรุงเทพฯ และปมความขัดแย้งการเมืองในประเทศที่มีทั้งการปิดถนน ตั้งด่านคัดกรองคนผ่านบริเวณต่างๆ พวกเขาสื่อสารและใช้ข้อมูลเหล่านี้อย่างไร

ในการชุมนุมของคนเสื้อแดงในปีพ.ศ. 2553 มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีบทบาทสำคัญในการเมืองระดับชาติ และท้าทายอำนาจรัฐ หลังรัฐประหารพฤษภาคม พ.ศ. 2557 เขาสงสัยว่าผู้ชุมนุมที่ครั้งหนึ่งเคยสู้ต่อกับอำนาจรัฐโดยไม่เกรงกลัว เหตุใดจึงเงียบเสียงลง

มาร์กาเร็ต มี้ด อวอร์ด (Margaret Mead Award) เป็นรางวัลที่สมาคมมานุษยวิทยาอเมริกัน (American Anthropological Association) หรือ AAA  และ สมาคมมานุษยวิทยาประยุกต์ (Society for Applied Anthropology) หรือ SfAA มอบให้กับนักวิชาการหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีผลงานยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ภาพยนตร์ หรือการบริการอื่นๆ ที่ใช้การตีความข้อมูลและหลักการทางมานุษยวิทยาอย่างมีความหมาย เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและทำให้มานุษยวิทยาเป็นที่รับรู้อย่างแพร่หลาย เริ่มมีการมอบรางวัลนี้มาตั้งแต่ 1979 โดย SfAA ซึ่งต่อมาเป็นการร่วมมือกับ AAA ด้วยตั้งแต่ปี 1983 ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ต้องจบปริญญาเอกมาไม่เกิน 10 ปี มีจดหมายแนะนำตัวที่กล่าวถึงความสำเร็จและหลักฐานว่างานของเขามีผลกระทบต่อสาธารณะ และไปไกลกว่าเฉพาะในสาขาวิชาของตัวเอง

รางวัลนี้ตั้งชื่อตาม มาร์กาเร็ต มี้ด (1901-78) นักมานุษยวิทยาหญิงคนสำคัญของประวัติศาสตร์ ซึ่งมีทั้งความสามารถทางวิชาการและโดดเด่นในแง่ที่ทำให้คนทั่วไปเข้าถึงมานุษยวิทยาได้ งานของมี้ดในช่วงทศวรรษ 1960 เป็นงานพื้นฐานชิ้นสำคัญของการปฏิรูปทางเพศ และเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับการเคลื่อนไหวของนักสตรีนิยม การศึกษาที่มีชื่อเสียงที่สุดคือหนังสือเล่มแรกของเธอที่ชื่อ Coming of Age in Samoa ในปี 1928 ซึ่งมี้ดศึกษาวัฒนธรรมของเด็กวัยรุ่นบนเกาะซามัวร์ ในมหาสมุทรแปซิฟิก โดยการใช้ชีวิต 6-8 เดือนในหมู่บ้าน สังเกตชีวิตประจำวัน โครงสร้างทางสังคมและสัมภาษณ์ผู้คนบนเกาะ จากนั้นก็มีหนังสืออีก 40 กว่าเล่ม งานวิจัยอีก 14 พื้นที่ศึกษา

การประกาศรางวัลอย่างเป็นทางการ มีขึ้นในการประชุมประจำปีของสมาคมมานุษยวิทยาอเมริกันระหว่าง 20-24 พฤศจิกายนนี้ 

 

ที่มา:

ภาพ: Lillian SUWANRUMPHA / AFP

Tags: , , , ,