แม้กรุงเทพฯ จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มากที่สุดในประเทศ แต่หากเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรแล้วจะพบว่า จังหวัดที่มีอัตรการติดเชื้อสูงที่สุดก็คือ ‘ภูเก็ต’ จังหวัดภูเก็ตเองเป็นจังหวัดท่ีมีการประกาศเคอร์ฟิวก่อนใคร เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส รวมไปถึงการประกาศเคอร์ฟิว 24 ชั่วโมง ที่ซอยบางลา หาดป่าตอง ในวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา โดยปัจจุบันนี้มีประกาศล็อกดาวน์จังหวัดภูเก็ต ไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้าออกในจังหวัดภูเก็ตตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม- 30 เมษายน รวมไปถึงการห้ามเดินทางข้ามเขตเทศบาลในจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย และบังคับใช้เคอร์ฟิวตามประกาศของนายกรัฐมนตรี คือช่วงเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น.

ภาพ : Phongsakorn Aun Immaneerat

Tags: , , , ,