บรรยากาศบนถนนราชดำเนิน โดยรอบพระบรมมหาราชวัง และเกาะรัตนโกสินทร์ ที่เต็มไปด้วยการประดับประดาดอกไม้ แสงไฟ พระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก